O nás

Vitajte na stránkach spoločnosti Tyflocomp s.r.o.

Spoločnosť Tyflocomp sa zaoberá predajom a distribúciou pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.

Dôležité UPOZORNENIE k programom JAWS/MAGic

Aktualizácia Windows 10 Creators je ďalšia hlavná aktualizácia systému Microsoft Windows 10 a jej distribúcia sa začala 11. apríla 2017 cez Windows update. Počas testovania tejto aktualizácie s programom JAWS a MAGIc sa vyskytlo niekoľko problémov. Tieto problémy boli odstránené novými verziami produktov JAWS a MAGic. Je dôležité, aby zákazníci, ktorí používajú systém Windows 10 a majú všetky aktualizácie si pred inštaláciou aktualizácie Windows 10 Creators aktualizovali program JAWS a MAGIc na najnovšie verzie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k problémom na prihlasovacej obrazovke, rovnako ako pri čítaní a pohybe po ponuke štart.
Najnovšia verzia programu MAGic 13 je 13.1.1217 a MAGic 14 je 14.0.110
Najnovšia verzia programu JAWS 17 je 17.0.2729 a JAWS 18 je 18.0.2530

Predajňa pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Spoločnosť Tyflocomp, s.r.o. oznamuje, že od 1.apríla 2016 bude naša predajňa pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči presťahovaná na novú adresu, do nových priestorov a to na Vetrovú ulicu č.2 v Levoči.
Dôvodom sťahovania je ukončenie doteraz trvajúcej nájomnej zmluvy v pôvodných priestoroch na Námestí Majstra Pavla a nové zámery s využitím týchto priestorov zo strany prenajímateľa – Slovenskej knižnice pre nevidiacich.
Predajňa by mala byť otvorená po 1. apríli 2016, hneď po dokončení nevyhnutných zariaďovacích prác. Pre lepšiu orientáciu, predajňu nájdete na spomenutej adrese, v budove, v ktorej majú svoju prevádzku aj Hudobniny a obchod so zdravou výživou a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza Župný dom, v ktorom sídli napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálna poisťovňa.
V našich nových priestoroch budete môcť, okrem doterajších poskytovaných služieb, využívať aj kopírovacie služby.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Novinky

Novinky – archív

Postup pri vybavovaní príspevku

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

Ponúkame

Spôsob distribúcie

TYFLOCOMP, s.r.o.

IČO: 35709413

DIČ: 2020217672

84104 Bratislava-Karlova Ves, Sekulská 1

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2007 8377

čislo účtu: 2620078377/1100

Oddiel:  Sro     Vložka číslo:  13899/B