Press "Enter" to skip to content

Podpora

Táto stránka vás nasmeruje pri výbere kompenzačnej pomôcky podľa vašich konkrétnych potrieb a preferencií.

Najprv zvoľte, o akú kategóriu pomôcky máte záujem. Odkaz vás presmeruje na formulár. Po jeho vyplnení a odoslaní sa vaša požiadavka dostane k nám. Budeme na ňu reagovať čo najskôr.

Typ pomôcky:

Táto podpora na diaľku je pre našich klientov doplnkovou službou v procese výberu vhodnej kompenzačnej pomôcky.