Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Aktualizácia telefónu BlindShell Classic 2, jún 2022

Koncom júna vychádza ďalšia aktualizácia pre telefón BlindShell Classic 2. Nájdete ju na stiahnutie priamo v menu svojho mobilného telefónu BlindShell. Nasleduje krátke zhrnutie nových funkcií.

Automatický profil nočného režimu

Používatelia si môžu vybrať „denný zvukový profil“ a „nočný zvukový profil“ a nastaviť príslušné časy pre dennú a nočnú dobu. Telefón sa medzi nimi bude prepínať automaticky. Už žiadne rušivé hovory alebo upozornenia v noci. Ako denný alebo nočný profil je možné zvoliť akýkoľvek profil, vrátane režimu v lietadle. Manuálne prepínanie profilov stále funguje, keď je táto funkcia povolená – prepíše automatické nastavenia profilu až do nasledujúcej časovej doby.

Podpora externej klávesnice USB-C

Určitá neoficiálna podpora pre klávesnice USB-C už existovala. Teraz sme sa rozhodli predstaviť ju oficiálne a pridať ďalšie funkcie vrátane prepínania rozloženia a komplexnejšieho ovládania telefónu (nielen písania).

Písanie bez hlasovej odozvy

Naše testovanie ukázalo, že niektorí používatelia preferovali písanie na klávesnici BlindShell bez hlasovej odozvy. Implementovali sme tri režimy – plná odozva (rovnaká ako doteraz), žiadna odozva pre písmená (iba pre interpunkciu) a žiadna odozva. Toto je možné nakonfigurovať v nastaveniach.

WiFi hotspot (zdieľanie mobilných dát)

Táto funkcia umožňuje zdieľanie 4G mobilného dátového pripojenia telefónu s inými zariadeniami ako sú napríklad notebooky, tablety alebo iné telefóny využívajúce WiFi. Používatelia si môžu prispôsobiť používateľské meno a heslo pre WiFi.

Podpora web stránok na prihlásenie

Pridali sme podporu pre WiFi siete, ktoré vyžadujú prihlásenie pomocou špeciálnej webovej stránky. S takýmito WiFi sieťami sa možno stretnúť na letiskách alebo v kaviarňach. Ak telefón zistí takúto sieť, otvorí webový prehliadač, kde sa používateľ môže prihlásiť.

Prístup k SMS schránke počas hovoru

Zistili sme, že niektoré call centrá posielajú textovú správu s kódom na účely overenia a vyžadujú, aby používateľ prečítal kód zo správy operátorovi na linke. Na riešenie takýchto situácií sme implementovali možnosť čítania SMS počas aktívneho hovoru.

Vizuálne upozornenie pomocou LED

BlindShell Classic 2 má nad obrazovkou LED diódu meniacu farbu. Prichádzame s riešením, kedy je túto LED diódu možné použiť na signalizáciu zmeškaných udalostí pre slabozrakých používateľov, keďže LED dióda je viditeľná, aj keď je telefón nečinný, obrazovka vypnutá a batéria takmer vybitá. Existujú rôzne farby pre zmeškané hovory, zmeškané správy a ďalšie upozornenia.

Režim stlmenia pre TTS

Niektorí používatelia žiadali možnosť úplne vypnúť hlas pri zachovaní všetkých ostatných zvukov. Teraz je to možné docieliť v nastaveniach.