Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

JAWS – špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup

Vo svete najrozšírenejší a najpopulárnejší čítač PC obrazovky pre nevidiacich JAWS pre Windows Vám zabezpečí na Vašom osobnom počítači prístup k súčasným programom a k Internetu napriek tomu, že nevidíte na jeho obrazovku. So softwarovým syntetizátorom reči a zvukovou kartou počítača Vám bude čítať všetky potrebné informácie nevyhnutné pre Váš voľný čas, prácu, komunikáciu s inštitúciami, s priateľmi, pre vzdelávanie i zamestnávanie.

Bude riadiť aj hmatový display, ktorý môžete pripojiť k počítaču, aby ste si na ňom prečítali v Braillovom písme informácie zobrazené na obrazovke, overili si tak korektnosť zápisu i jeho formát. Hovorí syntetickou rečou v slovenčine, češtine a v rôznych iných svetových jazykoch. Dokumenty môžete čítať po písmenách, slovách, riadkoch, vetách, odsekoch i plynule. Pri písaní môžete mať zapnutú odozvu klávesnice po znakoch alebo slovách, ale môžete písať aj bez hlasovej odozvy.

Ak si to budete želať, program Vás bude informovať o type a veľkosti písma, o farbe písma a pozadia, o zmenách tvaru kurzora a o ďalších atribútoch. Rozšírenú podporu poskytuje najpopulárnejším aplikáciám ako je MS Word, Excel a PowerPoint. Obsahuje špeciálne podporné funkcie pre Internetové prehliadače ako je zoznam prepojení, zoznam rámikov, režim formulárov, čítanie html tabuliek. Pri prezeraní web stránok JAWS umožňuje pohybovať sa a čítať po prepojeniach, nadpisoch a rámikoch.

Oznamuje hierarchickú úroveň nadpisov a tak sprístupňuje logickú štruktúru dokumentu, ktorá je pre vidiacich používateľov vyjadrená graficky. Tiež oznamuje horúce klávesy priradené html položkám. K dispozícii je rozsiahly systém pomocných hlásení. Stlačením klávesov Insert+F1 vyvoláte na obrazovke hovoriacu špecifickú nápovedu pre aktuálnu položku. Používateľ môže sám priraďovať alebo modifikovať brailové i hlasové pomocné hlásenia pre rôzne objekty na obrazovke.

Prehliadač rámikov umožňuje používateľovi prispôsobovať JAWS komplikovaným a neštandardným aplikáciám. Program JAWS pracuje na dnes bežne používaných počítačoch a notebookoch, pre bezproblémovú prácu vo Windows 7,8/8.1/10 sa odporúča lepšia grafická karta, podľa možnosti nezdieľaná, operačná pamäť 8GB, CPU Intel/AMD s frekvenciou 2Ghz, SSD pevný disk. Podporované operačné systémy sú Windows 7,8/8.1/10.