Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Čo je nové v programe JAWS 18

Čo je nové v programe JAWS?

JAWS 18 prináša niekoľko nových funkcii a vylepšení, ktoré sú popísané na tejto stránke. Túto kapitolu si môžete preštudovať celú od začiatku, alebo použiť klávesovú skratku INSERT + F6 a otvoriť si zoznam nadpisov, z ktorých si môžete vybrať to čo vás zaujíma.

Ak si chcete prečítať informácie o novinkách v predchádzajúcich verziách programu JAWS, navštívte stránku  What’s New in JAWS (anglicky) a vyberte predchádzajúce vydanie z kombinovaného rámika na stránke.

Podpora pre hlasy Vocalizer Expressive 2.2

JAWS 18 podporuje verziu 2.2 hlasov Vocalizer Expressive od spoločnosti Nuance. Vocalizer Expressive je veľmi rýchla, kvalitná a prirodzene znejúca reč v mnohých rôznych jazykoch a dialektoch. Aktuálne hlasy ako Laura, Zuzana, Samantha, ktoré užívatelia poznajú, boli zrýchlené a zdokonalené. Tiež sú k dispozícii ďalšie hlasy v iných jazykoch, ako je Susan a Nathan pre americkú angličtinu alebo Oliver pre britskú angličtinu, a ďalšie jazyky a dialekty ako je bengálčina a bhojpurština v Indii, bulharčina, chorvátčina, kannadčina, čilská španielčina, tamilčina, telugčina a valenciánčina.

Rovnako ako predchádzajúce verzie Vocalizer Expressive možno verziu 2.2 zadarmo stiahnuť na adrese Synthesizer Downloads (v angličtine) v dvoch variantoch, Compact a High premium.

Hlasy Variantu Compact sú malé a zaberajú na Vašom počítači málo miesta. Mnoho užívateľov ich má radšej, pretože ponúkajú dobrú kvalitu a podstatne väčšiu rýchlosť. Tieto hlasy sa používajú aj na zariadeniach iOS od Apple, ako je iPhone. Vďaka ich malej veľkosti stačí hlasom Compact jeden súbor pre celý jazyk. Ak napríklad stiahnete hlasy Compact pre angličtinu, stačí Vám stiahnuť jeden súbor so všetkými anglickými hlasmi a dialekty, ktorých je naozaj veľa.

Môžete tiež sťahovať jednotlivé hlasy variant High Premium. Ich súbory sú oveľa väčšie, ale ponúkajú najvyššiu dostupnú zvukovú kvalitu. Hlasy High Premium je možné nainštalovať nezávisle na hlasoch Compact, takže ak chcete, môžete prepínať medzi variantom Compact a High Premium jedného hlasu.

Nové hlasy Vocalizer Expressive 2.2 sú dostupné len pre JAWS 18 alebo novší. Ak ste v minulosti nainštalovali hlasy Vocalizer Expressive a používali ich s verziami JAWS staršími ako JAWS 18, budú tieto hlasy s týmito staršími verziami stále fungovať, ale JAWS 18 potom, čo nainštalujete niektorý hlas Vocalizer Expressive 2.2, už neuvidí tieto staršie hlasy.

Vylepšená spolupráca JAWS a ZoomText

JAWS 18 poskytuje podstatne vylepšenú spoluprácu so ZoomTextom 11. Užívatelia oboch týchto produktov sa môžu tešiť na ich hladkú spoluprácu, keď spúšťajú naraz JAWS 18 a ZoomText 11, bez ohľadu na to, ktorý program bol nainštalovaný ako prvý, alebo ktorý bol spustený ako prvý.

Keď sú JAWS 18 a ZoomText 11 spustené naraz, spolupráca funguje nasledovne:

 • JAWS vykonáva všetky operácie spojené s rečou, okrem funkcie ZoomTextu AppReader a reči priamo od ZoomTextu, ako sú skripty pre ZoomText.
 • Všetky zväčšovacie funkcie ZoomTextu budú normálne fungovať. Navyše bude teraz ZoomText správne vizuálne sledovať a zvýrazňovať pri plynulom čítaní JAWS alebo pri pohybe s virtuálnym kurzorom.
 • Ak sa niektoré klávesové skratky krížia, bude sa používať klávesová skratka JAWS. Ostatné klávesové skratky JAWS aj ZoomTextu budú bežne fungovať.
 • ZoomText poskytuje všetky dotykové funkcie.

JAWS pri spustenom ZoomTextu preberá všetky rečové funkcie, čo zahŕňa aj ozvučenie myši. Ak chcete, aby sa čítal text na pozícii kurzora myši, musíte zapnúť ozvučenie myši v JAWS, pretože je v predvolenom nastavení vypnuté. To možno najjednoduchšie urobiť tak, že stlačíte vrstvenú klávesovú skratku INSERT + MEDZERNÍK, E, O. Toto nastavenie je však iba dočasné a vráti sa späť potom, čo spustíte JAWS znova. Ak chcete ozvučenie myši používať neustále, môžete ho natrvalo zapnúť pomocou nasledujúcich krokov:

 1. Stlačte INSERT + F2 a vyberte Centrum nastavení.
 2. Stlačte CTRL + SHIFT + D a načítajte predvolené nastavenia JAWS.
 3. V stromovom zozname rozbaľte skupinu Odozva myši a stlačte MEDZERNÍK na položke Povoliť odozvu myši.

Migrácia nastavení z predchádzajúcich verzii JAWS

Pre užívateľov JAWS znovu zavádzame možnosť prevzatia všetkých užívateľských úprav nastavení staršej verzie JAWS do najnovšej verzie. To zahŕňa východiskové aj aplikačné nastavenie, používateľské skripty, položky slovníka, popis grafiky, úpravy Flexibilného webu, užívateľské nastavenia webu vrátane užívateľských popisov, schémy reči a hlasové profily. Keď sa JAWS 18 po inštalácii prvýkrát spustí a zistí, že sú dostupné užívateľské nastavenia JAWS 17, spýta sa, či chcete importovať tieto nastavenia do tejto verzie JAWS. Vyberte Áno pre import starších nastavení, alebo vyberte Nie pre použitie predvolených nastavení JAWS 18 a spustenie Sprievodcu pri spustení.

Akonáhle je import starších nastavenie dokončený, otvorí sa dialóg, v ktorom si budete môcť nastaviť spúšťanie JAWS. Tento dialóg obsahuje rovnaké možnosti ako dialóg Nastaviť spúšťanie JAWS, ktorý otvoríte z menu JAWS po rozbalení podponuky Nastavenie, aktiváciu položky Základné a stlačení tlačidla Automatické spúšťanie JAWS. Až nastavíte, ako chcete JAWS spúšťať, stlačte tlačidlo OK pre uloženie nastavení a zatvorenie dialógu.

Poznámka: Kvôli významným zmenám v štruktúre súborov nastavení v JAWS 17 oproti starším verziám nemožno importovať užívateľské nastavenia zo starších verzií ako JAWS 17.

Úplne nové funkcie Importu a Exportu užívateľských nastavení JAWS

JAWS 18 vám teraz umožňuje rýchlo a pohodlne exportovať všetky používateľské nastavenia, ako sú predvolené aj aplikačné nastavenia, používateľské skripty, položky slovníka, popisi grafiky, úpravy Flexibilného webu, užívateľské nastavenia webu vrátane užívateľských popisov, schémy reči a hlasové profily, do jediného súboru zálohy , ktorý si môžete uložiť alebo zdieľať s ďalšími užívateľmi JAWS. Súbory zálohy nastavenie JAWS sa ukladajú s príponou SBAK. Takýto súbor zálohy je možné jednoducho importovať do akéhokoľvek počítača s JAWS 18 alebo novším a JAWS bude používať importované nastavenia.

Pre export nastavení do súboru SBAK vstúpte do ponuky JAWS, rozbaľte podponuku Nástroje, ďalej otvorte podponuku Import / Export a vyberte položku Exportovať nastavenia. Otvorí sa sprievodca exportom nastavení a prevedie vás exportovaním nastavenia JAWS. V priebehu tejto operácie si môžete zvoliť, či chcete exportovať všetky nastavenia, alebo môžete k exportu zvoliť len niektoré nastavenia. Ak to nezmeníte, je súbor SBAK uložený na plochu pod názvom JAWS číslo verzie SettingsBackup (kde číslo verzie je verzia JAWS, ktorý je pri vytváraní zálohy spustený). V prípade potreby ale môžete nastaviť iné umiestnenie a názov súboru a môžete tiež voliteľne pridať k zálohe komentár s informáciou o dôvodoch vytváraní zálohy. Akonáhle je exportovanie dokončené, môžete súbor SBAK s vaším nastavením JAWS zdieľať s ďalšími používateľmi JAWS prostredníctvom elektronickej pošty alebo služieb pre zdieľanie súborov ako Dropbox alebo môžete súbor zálohy uložiť na prenosný USB disk.

Pre import nastavenie JAWS zo súboru SBAK vstúpte do ponuky JAWS, rozbaľte podponuku Nástroje, ďalej otvorte podponuku Import / Export a vyberte položku Importovať nastavenia. Otvorí sa sprievodca importom nastavenie a prevedie vás importovaním nastavenia JAWS. Ak nezvolíte inak, zlúči sa pri importovaní nastavení zo súboru zálohy s existujúcim užívateľským nastavením a ak je nastavenie v užívateľskej zložke v konflikte s nastavením zo zálohy, bude nahradené nastavením zo zálohy. Môžete si však tiež zvoliť, že chcete jednoducho nahradiť všetky existujúce nastavenia v užívateľskej zložke nastaveniami zo zálohy, alebo v prípade konfliktu pri zlučovaní nastavení môžete zachovať existujúce nastavenia.

Počas importu nastavenia sú existujúce nastavenia v užívateľskej zložke automaticky zálohované. Ak zistíte, že nastavenie, ktorá boli importované zo súboru SBAK, sa nesprávajú tak, ako ste čakali, môžete obnoviť predchádzajúce nastavenia. Pre obnovenie nastavení otvorte ponuku JAWS, rozbaľte podponuku Nástroje, ďalej otvorte podponuku Import / Export a vyberte položku Obnoviť nastavenia. Otvorí sa dialógové okno Obnoviť nastavenia, v ktorom si môžete vybrať súbor zálohy, z ktorého chcete nastavenia obnoviť. Pre nahradenie súčasného nastavenia JAWS v užívateľskej zložke nastavením zo zálohy stlačte tlačidlo Obnoviť.

Túto funkciu môžete použiť napríklad v týchto prípadoch:

 • Na viacerých počítačoch chcete používať rovnaké nastavenia JAWS, napr. Vo výukovom stredisku alebo v školskej počítačovej učebni.
 • Urobili ste v nastavení JAWS mnoho užívateľských úprav a chcete byť schopní zálohovať je pre ich neskorší jednoduchý import, keď nainštalujete novú verziu JAWS, aby ste sa vyhli nutnosti všetko nastavovať znova ručne.
 • Váš kamarát by rád používal niektoré z vašich úprav Flexibilného webu a hlasových profilov. Sprievodca exportom nastavenia môžete použiť na exportovanie len týchto nastavení. Výsledný súbor SBAK pošlite kamarátovi, a ak používa JAWS 18 alebo novší, môže importovať súbor obsahujúci vaše úpravy Flexibilného webu a hlasových profilov do svojej kópie JAWS.
 • Vývojár skriptov vám môže poslať súbor SBAK obsahujúci užívateľský skript a nastavenie pre aplikáciu, ktorá sa používa u vás v práci, a sprievodca importom nastavenia rýchlo importuje všetky nastavenia a súbory skriptov na správne miesta v užívateľskej zložke vášho JAWS.

Obmedzenie pohybu virtuálneho kurzora vo webových dialógoch

Keď sa na webovej stránke objaví dialógové okno ako výsledok aktivovania určitého ovládacieho prvku či obdobnej akcie, čo môže nastať najmä na stránkach, ktoré sú súčasťou nejakej webové aplikácie, JAWS teraz obmedzí pohyb virtuálneho kurzora na toto dialógové okno. V závislosti na implementácii konkrétnej webovej aplikácie sa niekedy pri presune kurzora do takého dialógu okolitá stránka skryje, kým kurzor opäť neopustí dialóg. Avšak v mnohých prípadoch obsah dialógu splýva s okolitou stránkou, čo môže byť mätúce, najmä keď sa potrebujete zamerať iba na obsah webového dialógu.

JAWS tiež automaticky obmedzí pohyb virtuálneho kurzora na dialógové okno, keď nastane nejaká akcia, ktorá do daného dialógu presunie PC kurzor. To znamená napríklad presun do editačného poľa v dialógu pomocou SMEROVÝCH ŠÍPOK pri zapnutom automatickom formulárovom režime, pohyb pomocou klávesov TAB a SHIFT + TAB alebo aktivovanie ovládacieho prvku na stránke, ktorý automaticky presunie kurzor do dialógového okna. Keď je pohyb virtuálneho kurzora obmedzený, je hlasom čítaný a na braillovom riadku zobrazovaný len obsah dialógu, kým nie je obmedzenie zrušené. Obmedzenie virtuálneho kurzora je automaticky zrušené, keď pomocou klávesov TAB alebo SHIFT + TAB presuniete kurzor mimo dialóg alebo keď v dialógu vykonáte akciu, ktorá spôsobí presun kurzora do inej časti stránky, alebo keď je načítaná úplne nová stránka.

Keď je kurzor vnútri webového dialógu, môžete tiež ručne zapínať a vypínať obmedzenie virtuálneho kurzora stlačením kláves INSERT + R. Môžete napríklad chcieť zrušiť obmedzenia virtuálneho kurzora, aby ste si prezreli stránku mimo webového dialógu, bez toho aby ste pohybovali PC kurzorom.

Poznámka:  V niektorých webových aplikáciách je vždy, keď kurzor prejde do dialógu, okoliý obsah stránky skrytý. V týchto situáciách teda nemusí zrušenie obmedzení virtuálneho kurzora pre prehliadanie obsahu mimo webového dialógu pomôcť.

Možnosti čítania pri pohybe fyzickou myšou po obrazovke

Nová funkcia odozvy myši umožňuje, aby JAWS čítal text pod ukazovateľom myši, keď sa fyzickou myšou alebo prstom po touchpade pohybujete po obrazovke. Ak používate braillovský riadok, zobrazuje sa text pod ukazovateľom myši tiež ako braillovská správa.

Aj keď pre úplne nevidiacich používateľov táto funkcia nebude toľko užitočná, môžu nastať aj prípady, keď sa môže hodiť. Občas sa niekto napríklad snaží porozumieť tomu, ako je na obrazovke umiestnený text a ako sú rozložené ovládacie prvky, a vtedy môže ozvučenie myši pomôcť. Môžete tiež naraziť na aplikácie s ovládacími prvkami, ktoré nie sú prístupné žiadnym z kurzorov JAWS, a k ich nájdeniu a aktivovanie musíte použiť fyzickú myš.

Pre slabozrakých užívateľov je možnosť hlasovej odozvy na pohyb fyzickej myši veľmi dôležitá. Pre tých, ktorí používajú súčasne JAWS a MAGIC, prídu v budúcnosti ešte ďalšie vylepšenia.

Ak zistíte, že je pre vás ťažké pri vodorovnom či zvislom pohybe myšou držať priamy smer, stlačte a držte pri pohybe myšou v požadovanom smere kláves INSERT (alebo CapsLock). Tak zamknete ukazovateľ myši na určitej pozícii. Keď napríklad nájdete lištu menu alebo skupinu tlačidiel, ktorú si chcete prezrieť, môžete pri pohybe myšou vpravo stlačiť a držať INSERT. Aj keď sa náhodne myšou posuniete mierne nahor alebo nadol, ukazovateľ myši zostane zamknutý na svojej pozícii.

Odozva myši je predvolene vypnutá. Ak ich chcete zapnúť, otvorte Centrum nastavení, stlačte CTRL + SHIFT + D pre načítanie predvoleného konfiguračného súboru, rozbaľte skupinu volieb Odozva myši a stlačte MEDZERNÍK na položke Povoliť odozvu myši. Môžete tiež nastavovať ďalšie možnosti:

 • Možno nastaviť, či má JAWS prerušovať čítanie, keď sa ukazovateľom myši presúvate po texte. V predvolenom nastavení číta JAWS nový text, na ktorý sa presunula myš, bez ohľadu na to, čo práve čítal.
 • Je možné určiť časový interval, počas ktorého JAWS čaká, než začne čítať text, na ktorý sa presunul ukazovateľ myši. Keď ukazovateľ myši presuniete preč, skôr než uplynie oneskorenie, JAWS text neprečíta. V predvolenom nastavení nie je žiadne oneskorenie, čo znamená, že text je čítaný, aj keď je myš v pohybe, takže sa s myšou nemusíte zastavovať, aby ste si vypočuli text pod jej ukazovateľom.
 • Možno voliť úsek textu (znak, slovo, riadok alebo odsek), ktorý chcete prečítať, keď sa myš zastaví na texte nejakého prvku. V predvolenom nastavení číta JAWS riadok textu pod myšou. To znamená, že keď presuniete kurzor myši do oblasti dokumentu aplikácie ako Microsoft Word, JAWS prečíta riadok textu pod myšou. Keď budete myš v editačnom poli ďalej presúvať dole, bude JAWS čítať ďalšie riadky dokumentu. Neposkytuje Ak daný prvok požadovaný úsek textu, prečíta JAWS celý text prvku. Keď napríklad presuniete myš do editačného poľa aplikácie Windows 10 Rýchle poznámky, JAWS miesto nastaveného úseku textu prečíta celý text.
 • Môžete nastaviť, či má JAWS čítať popis ovládacieho prvku, v ktorom je obsiahnutý text na pozíciu myši. Táto informácia bude prečítaná až po prečítaní textu pod ukazovateľom myši. Majte na pamäti, že opis prvku nie je vždy dostupný. Štandardne je čítanie popisu prvku vypnuté.
 • Môžete tiež zapnúť či vypnúť čítanie typu a stavu ovládacieho prvku, v ktorom je obsiahnutý text na pozíciu myši. Táto informácia bude prečítaná až po prečítaní textu pod ukazovateľom myši. Štandardne je čítanie typu a stavu prvku zapnuté.

Pre ovládanie ozvučenie myši je možné alternatívne použiť nasledujúce vrstvené klávesové skratky:

 • INSERT + MEDZERNÍK, E, O. Zapína a vypína odozvu myši.
 • INSERT + MEDZERNÍK, E, C. Nastaví odozvu myši na čítanie po znakoch, ak prvok pod myšou podporuje pohyb po úsekoch textu.
 • INSERT + MEDZERNÍK, E, W. Nastaví odozvu myši na čítanie po slovách, ak prvok pod myšou podporuje pohyb po úsekoch textu.
 • INSERT + MEDZERNÍK, E, L. Nastaví odozvu myši na čítanie po riadkoch, ak prvok pod myšou podporuje pohyb po úsekoch textu.
 • INSERT + MEDZERNÍK, E, P. Nastaví odozvu myši na čítanie po odsekoch, ak prvok pod myšou podporuje pohyb po úsekoch textu.
 • INSERT + MEDZERNÍK, E, SHIFT + Otáznik Povie stručnú nápovedu popisujúcu vrstvené klávesové skratky pre ozvučenie myši.

Poznámka: Keď je súčasne spustený JAWS 18 a MAGIC 13.1, bude aktuálne nastavenie odozvy myši v programe MAGic ignorované a uprednostní sa nastavenia ozvučenie myši v JAWS. Keď bude JAWS ukončený a pobeží len MAGIC, použije sa pôvodné nastavenie ozvučenia myši v programe MAGic. Navyše, ak je v MAGic-u zapnuté obmedzenie pohybu myšou len na zvislý a vodorovný smer, je v JAWS uzamknutie myši vypnuté.

Zníženie hlasitosti iných programov, keď hovorí JAWS

Vo Windows 8 a novších teraz môžete nastaviť, aby sa hlasitosť zvukového výstupu iných programov znižovala, keď JAWS hovorí. Keď napríklad pri počúvaní hudby alebo prehrávaní  videa začne JAWS hovoriť, hlasitosť hudby či videa sa mierne zníži, aby ste JAWS dobre počuli, a akonáhle JAWS prestane hovoriť, vráti sa hlasitosť na pôvodnú úroveň.

Používatelia JAWS s braillovským riadkom tiež môžu pri počúvaní zvukového výstupu z iných programov reč vypnúť (INSERT + MEDZERNÍK, S) a JAWS používať len s výstupom na braillovský riadok, bez toho aby sa zvuk z iných programov znižoval.

V predvolenom nastavení sa hlasitosť zvuku z iných programov, keď JAWS hovorí, nemení. Toto nastavenie môžete zmeniť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie je z ponuky Pomocník otvoriť Sprievodca pri spustení JAWS a v dialógu Nastavenie reči zaškrtnúť políčko Znížiť hlasitosť iných programov, keď hovorí JAWS.

Alebo môžete toto nastavenie zmeniť z Centra nastavenia vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Stlačte INSERT+ F2 a zvoľte Centrum nastavení.
 • Stlačte CTRL + SHIFT + D pre načítanie predvolené konfigurácie JAWS.
 • Do editačného poľa Hľadať napíšte „Hlasitosť“ bez úvodzoviek.
 • V stromovom zozname výsledkov hľadania sa pomocou ŠIPKY DOLU presuňte na voľbu Znížiť hlasitosť ostatných programov, zatiaľ čo JAWS hovorí.
 • Stlačte MEDZERNÍK pre zmenu nastavenia.

Ďalšou možnosťou je okamžité prepnutie tohto nastavenia stlačením INSERT + MEDZERNÍK, D. Ak je toto znižovanie vypnuté, bude zapnuté, a naopak ak je práve zapnuté, vypne sa. Toto nastavenie bude platné, kým ich opäť nezmeníte alebo kým nereštartujete JAWS.

Poznámka: Znižovanie hlasitosti ostatných programov je najužitočnejšie, keď reč JAWS a zvuky ostatných programov používajú rovnaké zvukové zariadenie. Ak používate viac zvukových zariadení, ako sú USB slúchadlá a reproduktory pripojené k Vašej zvukovej karte, môžete posielať reč JAWS do slúchadiel a ostatné zvuky do reproduktorov, aby šla hlasitosť meniť fyzickým ovládaním hlasitosti. Pre nastavenie zvukovej karty, ktorú JAWS používa, prejdite do ponuky JAWS, prejdite do podponuky Nástroje, Zvukové karty, a vyberte zvukové zariadenie, ktoré má JAWS používať.

Vylepšenie podpory práce s JAWS na dotykovej obrazovke

V JAWS 18 bola zdokonalená práca na zariadeniach s dotykovou obrazovkou, ako sú napríklad tablety Surface Pro od spoločnosti Microsoft. Pri vykonávaní rôznych dotykových gest a pri prezeraní obrazovky súvislým ťahaním prsta môžete zaznamenať vyššiu presnosť a rýchlejšiu odozvu. Teraz môžete tiež vykonávať gestá Windows, bez toho aby ste museli najprv ukončovať JAWS. Nové gesto otočenie štyrmi prstami spôsobí, že nasledujúce gesto bude prepustené priamo do Windows obdobne ako u prepustenej klávesy po stlačení INSERT + 3. Gesto otočenia piatimi prstami zakáže všetky gestá JAWS okrem otočenia štyrmi a otočenia piatimi prstami, takže môžete používať gestá Windows, až kým znovu neurobíte otočenie piatimi prstami, čím znovu povolíte gestá JAWS.

Dalšie vylepšenia JAWS v práci s dotykovou obrazovkou sú:

 • Dotykové gestá JAWS sú teraz zahrnuté vo funkcii Hľadať JAWS príkazy (INSERT + MEDZERNÍK, J). Ak vyhľadáte príkaz, ktorý možno vykonať pomocou klávesovej skratky a gesta, budú ako klávesová skratka, tak gesto zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania. Môžete tiež vyhľadávať príkazy spojené s gestami, ako je zapnutie dotykovej klávesnice alebo prepínanie medzi režimami Dotykovej navigácie, Čítanie textu alebo Nastavenie reči. Funkcia Hľadať JAWS gestá zahŕňa aj gestá len v prípade, že JAWS detekuje, že používate dotykovú obrazovku.
 • Prepínanie medzi aplikáciami pomocou gest v aplikácii, ktorá sa zobrazí po potiahnutí z ľavého okraja obrazovky, je teraz jednoduchšie. Keď sa táto aplikácia otvorí, môžete sa švihnutím vľavo alebo vpravo pohybovať v zozname bežiacich aplikácií a keď prejdete na aplikáciu, na ktorú chcete prepnúť, dvakrát na ňu kliknite.
 • Bol zlepšený spôsob, akým sa dá pomocou dotykových gest prihlásiť do Windows. Keď ste na prihlasovacej obrazovke na editačnom poli Heslo, dvojklik okamžite otvorí dotykovú klávesnicu a umožní Vám zadať heslo. Na toto editačné pole môžete prejsť opakovaným švihnutím vpravo alebo pri preskúmavaní obrazovky.
 • Kvôli odozve užívateľov je teraz Dotykové písanie východiskovým režimom pri písaní na dotykovej klávesnici, čo znamená, že sa znak vloží ihneď potom, ako zdvihnete prst z dotykového tlačidla, alebo keď vykonáte rozdelené kliknutí.
 • Ak ste v režime gest Čítanie textu, môžete teraz ťahaním štyroch prstov nadol začať plynulé čítanie aktuálneho dokumentu, podobne ako stlačením INSERT + ŠÍPKY DOLE na klávesnici. Pre zastavenie čítania kliknite kamkoľvek na obrazovku.
 • Ako odpoveď na požiadavky používateľov bola do skupiny Dotykový kurzor v Rýchlych nastaveniach pridaná voľba, ktorá Vám umožňuje vybrať typ prvku, po ktorom sa pohybujete gestami švihnutí nahor a švihnutí dole. Dostupné možnosti sú Oblasti stránky (predvolená možnosť), Nadpisy, Položky zoznamov, Tlačidlá, Odkazy, Skupiny komponentov a Formulárové prvky. Nie všetky aplikácie však podporujú tieto typy navigácie. Mali by ale byť dostupné v moderných a webových aplikáciách.

Pre viac informácii si preštudujte kapitolu JAWS a dotyková obrazovka.

Spúšťanie JAWS na tabletoch pomocou hardvérových tlačidiel

Na tablete môžete nastaviť, aby súčasné stlačenie tlačidla WINDOWS a tlačidlá pre zosilnenie hlasitosti spúšťalo miesto programu Moderátor program JAWS. Túto funkciu nastavíte vo Windows v Centre zjednodušenia prístupu vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte ponuku Štart , napíšte „zjednodušenie prístupu“ a stlačte ENTER pre otvorenie Centra zjednodušenia prístupu.
 2. Prejdite na odkaz Zjednodušiť používanie dotykového ovládania a tabletu a stlačte ENTER.
 3. V rozbaľovacom zozname nástrojov zjednodušenia vyberte JAWS 18.
 4. Stlačte tlačidlo OK a zatvorte Centrum zjednodušenia prístupu.

Keď sa nabudúce dostanete do situácie, kedy nebude JAWS spustený, môžete kdekoľvek vo Windows súčasným stlačením tlačidla WINDOWS a tlačidla pre zosilnenie hlasitosti JAWS spustiť. Keď ste na zabezpečenej ploche alebo na prihlasovacej obrazovke, táto hardvérové ​​tlačidlá spúšťajú  vždy program Moderátor. Akonáhle ale budete prihlásený, budú tieto tlačidlá spúšťať JAWS 18.

Zlepšená podpora Google

JAWS 18 ponúka podstatné zlepšenie podpory Google Docs. Okrem rýchlejšej odozvy sú to nasledovné vylepšenia:

 • Teraz môžete do dokumentov písať text anglickým skratkopisom.
 • Pridaná podpora reči a braillovského riadku v tabuľkách vložených do dokumentov.
 • Vyriešených niekoľko chýb, kvôli ktorým JAWS neoznamoval zmeny v živých oblastiach.
 • Vyriešené chyby, kedy JAWS pri otváraní ponuky oznamoval nadbytočné informácie.
 • Vyriešených niekoľko problémov s ponukou a aktívnou položkou.
 • Vyriešených niekoľko problémov, kedy kurzor pri úprave dokumentu neočakávane skočil na iné miesto.

Vylepšená podpora ARIA

JAWS 18 pridáva podporu pre niektoré funkcie ARIA1., ktoré sa používajú na niektorých web stránkach  Sú to aria-modal, aria-current a aria-placeholder  alebo podporu pre čiastočne viditeľné tabuľky, ktoré sú používané na niektorých web stránkach

Podpora aplikácie Amazon Kindle

JAWS teraz podporuje čítanie dokumentov v programe Amazon Kindle pre PC vo verzii 1.19 a novšej. táto možnosť umožňuje pristupovať k zakúpeným knihám cez obchod Amazon Kindle priamo cez ich Windows PC pri používaní reči a braillovského výstupu. Na pohyb po knihách je možné používať štandardné príkazy pre čítanie vrátanie čítania po znakoch, slovách, riadkoch, odstavcoch , a plynulé čítanie . Pri tom ako JAWS číta, stránky sa otáčajú automaticky bez prerušenia čítania.

Podpora JAWS pre Kindle je dostupná len v Kindle knihách, ktoré používajú Enhanced Typesetting. To, či daná kniha obsahuje Enhanced Typesetting sa dozviete v podrobnostiach o danej knihe na Amazon web stránke.

Tip: Stlačením klávesov CTRL + HOME alebo CTRL + END pri čítaní Kindle knihy sa presuniete do hornej alebo dolnej časti aktuálnej stránky namiesto hornej alebo dolnej časti dokumentu rovnako ako v iných aplikáciách. Ak sa chcete presunúť na začiatok alebo koniec zoznamu, môžete použite Kindle príkaz CTRL + G.

Dynamickejší režim automatického posunu na braillovskom riadku

Pre užívateľov braillovského riadku je režim automatického posunu ekvivalentom funkcie Plynulé čítanie. Tento režim je v JAWS dostupný už mnoho rokov. Po stlačení príslušných braillovských kláves (ľavé a pravé ovládacie tlačidlo na riadkoch Focus) sa začne na braillovom riadku určitou rýchlosťou automaticky posúvať text celého dokumentu, pričom sa preskakujú prázdne miesta a prázdne riadky. V predchádzajúcich verziách mohli užívatelia nastaviť, na ako dlho sa JAWS zastaví, než automaticky zobrazí ďalšia časť textu. JAWS sa vždy zastavoval presne na tento nastavený čas bez ohľadu na to, koľko informácií bolo práve zobrazených na braillovskom riadku, takže väčšina používateľov si musela časovanie nastaviť na optimálne čítanie pri plnom braillovskom riadku. Keď bol ale na braillovskom riadku zobrazený krátky riadok textu, ktorý obsahoval len pár slov, a zvyšok braillovského riadku bol prázdny, čo mohlo častejšie nastávať u dlhších 40znakových alebo 80 znakových braillovských riadkov, mohlo byť čítanie nepohodlné, pretože používateľ musel čakať, než braillovský riadok postúpi na ďalší text, a to prerušovalo plynulé čítanie.

Pre zlepšenie komfortu čítanie v režime automatického posunu JAWS teraz prechádza na ďalší úsek textu rýchlejšie alebo pomalšie v závislosti na dĺžke práve zobrazovaného textu. Pri zobrazení krátkeho textu prejde braillovský riadok na ďalší úsek rýchlejšie, takže sa po prečítaní textu bez čakania okamžite dostanete k ďalšej časti textu. Pri zobrazení dlhého textu bude naopak braillovský riadok čakať pred prechodom na ďalší úsek dlhšie a to až do maximálneho časového limitu, ktorý sa použije, keď je braillovský riadok plný. Túto maximálnu hodnotu je možné nastavovať v Centre nastavení  pomocou novej voľby Maximálny interval automatického posunu. Predvolená hodnota je 5000 milisekúnd čiže 5 sekúnd.

Napríklad keď máte 80znakový braillovský riadok a väčšina riadku je zaplnená textom, JAWS sa presunie k ďalšiemu úseku textu po piatich sekundách. Ak braillovský riadok prejde na krátky text len ​​o niekoľkých slovách a zvyšok braillovského riadku bude prázdny, JAWS prejde na ďalší úsek texte napríklad už po dvoch sekundách.

Aktualizované ovládače Braillovských riadkov

JAWS 18 obsahuje aktualizované ovládače braillovských riadkov od firmy HandyTech. Tieto nové ovládače riešia problémy s braillovským písaním a jazykom braillovských správ a obsahujú podporu pre najnovšie braillovské riadky tejto firmy.

JAWS 18 taktiež obsahuje najnovšie ovládače od spoločnosti Humanware pre ich riadky Brailliant BI a BrailleNote Touch.

Zmeny v klávesoch pre pohyb po vetách pri rozložení klávesnice Desktop

V JAWS pri rozložení klávesov Desktop, stlačením kláves ALT + ŠÍPKA DOLU či ALT + ŠÍPKA HORE sa presuniete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu vetu alebo rozbalíte či zabalíte rozbalovací zoznam. Niektoré aplikácie navyše tieto klávesy používajú na uskutočňovanie svojich vlastných špecifických funkcií. To znamená, že aby tieto klávesy fungovali správne, musia užívatelia JAWS najprv stlačiť INSERT + 3 pre prepustenie týchto klávesových skratiek do aplikácie. Napríklad ALT + ŠÍPKA DOLU a ALT + ŠÍPKA HORE sú v programe Outlook 2016 v oblasti príloh používané pre otváranie a zatváranie zoznamu akcií, ktoré môžete vykonať s vybranou prílohou.

Kvôli predchádzaniu možným konfliktom slúžia teraz klávesy ALT + ŠÍPKA DOLU a ALT + ŠÍPKA HORE na pohyb po vetách len v aplikáciách Microsoft Word, WordPerfect, v texte správy v Microsoft Outlook a pri používaní virtuálneho kurzora, ak práve kurzor nestojí na rozbalovacom zozname. Ak chcete, aby pohyb po vetách fungoval aj v ďalších aplikáciách, môžete v Správcovi klávesnice znova príkazom SayNextSentence a SayPriorSentence priradiť klávesové skratky alebo sa môžete prepnúť do rozloženie kláves Laptop a pre pohyb po vetách môžete použiť klávesy CAPSLOCK + N a CAPSLOCK + Z.

Pre priradenie nových klávesových skratiek pre pohyb po vetách vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Stlačte INSERT + F2 a zvoľte položku Správca klávesnice.
 2. Stlačte CTRL + SHIFT + D pre načítanie predvoleného súboru priradenie klávesov.
 3. Stlačte TAB pre prechod do zoznamu a vyberte skript „SayNextSentence“.
 4. Stlačte CTRL + A pre otvorenie dialógu Priradiť klávesovú skratku. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete používať, a stlačte ENTER. Pre potvrdenie zmien a návrat do zoznamu stlačte ENTER ešte raz.
 5. Vyberte skript „SayPriorSentence“.
 6. Stlačte CTRL + A pre otvorenie dialógu Priradiť klávesovú skratku. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete používať, a stlačte ENTER. Pre potvrdenie zmien a návrat do zoznamu stlačte ENTER ešte raz. Potom stlačte ALT + F4 na zatvorenie Správca klávesnice.

Posledná aktualizácia 19.04.2017

späť