Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Corvus Effective PLUS – hovoriaci softvér pre Android

Čo je Corvus?

Corvus SW pre AndroidCorvus – Accessible Kit for Android je sada aplikácií pre smartfóny s OS Android, určená nevidiacim a slabozrakým:

 • ktorí potrebujú komunikovať, zavolať priateľom, rodine, efektívne telefonovať v práci, či si potrebujú občas rýchlo privolať pomoc,
 • ktorí túžia po vyššom stupni samostatnosti, ale súčasné trendy v designe ich v tom brzdia,
 • ktorí nechcú svojou rýchlosťou zaostávať za svojimi vidiacimi priateľmi, či kolegami,
 • ktorí túžia po moderných technológiách, ale nechcú sa ich bariérami nechať obmedzovať,
 • ktorí nechcú plakať nad strateným časom starých tlačidlových telefónov, ale hľadia vpred.

Aplikačný set Corvus je určený na sprístupnenie funkcionality mobilných telefónov s dotykovým displejom a operačným systémom Android i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom.

Vo svojej podstate ide o kombináciu samostatného ozvučeného prostredia (Corvus Prostredie) špeciálne navrhnutého rešpektujúc potreby a požiadavky zrakovo postihnutých používateľov a čítača obrazovky (Corvus Čítač) umožňujúceho prácu nevidiacich v ostatnom prostredí OS Android. V tom je zároveň odlišný od podobných známych programov pre nevidiacich a slabozrakých.

Corvus Prostredie

Možno si ho predstaviť ako špeciálne navrhnutú domovskú obrazovku so súborom vlastných aplikácií, prostredníctvom ktorých môžu nevidiaci používatelia nie len pohodlne telefonovať a posielať SMS správy, ale môžu využívať aj ďalšie vybrané funkcie smartfónu, ako napríklad adresár, register hovorov, jednoduchý kalendár s pripomienkami udalostí, hodiny a alarm (budík). To všetko s veľmi intuitívnym ovládaním a hlasovou odozvou.

Slabozrakým používateľom prináša výrazné uľahčenie práce s vyššie uvedenými aplikáciami, pretože veľmi jednoduché grafické rozhranie programu rešpektuje ich požiadavky na prístupné zobrazovanie obsahu obrazovky, čo je podporené kontrastnými ikonami, veľkosťou písma i farebným prevedením.

Vytvorením špeciálnej sady aplikácií prepojených v jeden celok obchádza Corvus Prostredie pre nevidiacich neintuitívne a motoricky náročné ovládanie bežných aplikácií. Odbúraním nutnosti prehľadávania obsahu obrazovky a poskytnutím pre nevidiacich efektívnejšieho typu klávesnice zabezpečujeme čo najmenšiu závislosť nevidiaceho na pozične presnom dotyku obrazovky. Tieto opatrenia na jednej strane výrazne zrýchľujú prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi, ale na druhej strane aj výrazne skracujú čas a redukujú námahu, ktoré sú potrebné vynaložiť na nácvik ovládania takéhoto telefónu.

Corvus Prostredie okrem iného obsahuje/ umožňuje:

 • Základné používateľské prostredie
 • Telefonovanie (možnosť priameho vytočenia čísla, alebo cez rýchlu voľbu, ale aj výber volaného z Adresára, Registra hovorov, či z SMS)
 • Register hovorov (volaných, prijatých, zmeškaných)
 • Adresár (okrem mena a priezviska volajúceho umožňuje ku jednotlivým kontaktom pridávať aj email, individuálne zvonenie, či poznámku)
 • SMS správy (prijímanie, odosielanie, zoznam nedoručených, hromadné rozposielanie)
 • Profily (hlasitý, vibrovanie, tichý)
 • Informácie o stave telefónu (batéria, nabíjanie, siete, wifi)
 • Hodiny a Alarm (budík)
 • Kalendár s pripomienkami
 • Poznámky (umožňuje vytváranie, mazanie, kopírovanie a upravovanie krátkych textových súborov)
 • Prehliadač textových dokumentov – Knihy (umožňuje čítať veľké txt súbory, podporuje viac ako 200 vstupných kódovaní, pamätá si pozíciu kurzora v rozčítaných knihách a umožňuje pohyb po nadpisoch, pričom znak pre nadpisy je konfigurovateľný)
 • Detektor svetla (funguje na telefónoch s ambient light senzorom, výškou tónu upozorňuje na intenzitu svetla, napr. rozsvietené osvetlenie v miestnosti, ale je možné vďaka nemu rozlíšiť aj tmavú bielizeň od bielej a p.)
 • Baterka (umožňuje použiť blesk alebo displej telefónu ako núdzové svetlo)
 • Medzi ďalšie užitočné vstavané aplikácie patria: Elektronická pošta, Sťahovanie kníh, Čítačka RSS, Označovač predmetov, Vyhľadávač predmetov, Počasie, Navigátor, Lokalita, Rozpoznávanie bankoviek, Šport, Makrá, Lieky, Internetové rádio, Cestovné poriadky, Lupa, Kalkulačka, Diktafón, Prehrávač hudby
 • Správca súborov (pohyb po adresároch a prezeranie ich obsahu, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov a adresárov, hromadné operácie so súbormi)
 • Hry – Pätnástka, Loptičky, Šibenica, Gestá
 • Výpis ostatných aplikácií (filtrovanie a spúšťanie ostatných – externých aplikácií OS Android, možnosť vytvoriť zoznam obľúbených externých aplikácií)
 • Nastavovanie (profilov, funkcií, citlivosti gest, hlasitosti, tónov zvonenia, zapínanie Wifi, Bluetooth alebo zdieľaného pripojenia cez mobilný prístupový bod a mnoho iného…)
 • Schránka (presúvanie a kopírovanie vyznačených častí textu medzi jednotlivými aplikáciami Corvus Prostredia)
 • Pomocník pre aktualizáciu a prácu s Corvusom (kontextová nápoveda).

Corvus Čítač

Výhodou Corvusu je aj implementácia vlastného čítača obrazovky, ktorý podstatne rozširuje možnosti použitia Corvusu aj pre technicky zručnejších používateľov. Vďaka Corvus Čítaču sa nevidiaci nestratia ani v prostredí Androidu, mimo vlastných aplikácií programu. Čítač v prvom rade umožňuje používateľom hlasom odčítať a ovládať systémové dialógové okná, ktoré oznamujú napr. stav batérie, či je prostredníctvom nich možné telefón vypnúť, alebo uviesť do letového režimu. Tieto dialógy by bez čítača obrazovky nevidiaci nemohol ovládať a používateľom aplikácií založených len na vytvorení komfortného špeciálneho prostredia bývajú tieto dialógy nedostupné – sú prekážkou samostatnej práce nevidiacich so smartfónom.

Existuje ale aj veľké množstvo ďalších externých aplikácií, ktoré sú vďaka Corvus Čítaču pre nevidiacich a slabozrakých prístupné. Nie len špecifické programy, ako napr. známy TapTapSee, ktorý umožňuje nevidiacim rozpoznávanie predmetov, alebo GPS navigácia pre nevidiacich DotWalker, ale aj mnoho bežných aplikácií, ktoré s obľubou používajú i ľudia bez zrakového postihnutia. Nevidiaci napríklad s Corvus Čítačom používajú aplikácie ako K-9 Mail na prácu s elektronickou poštou, Messenger, Amazing Audio Voice Recorder, Cestovné poriadky CP, alebo CG Tranzit, či rôzne prehrávače TV programov a pod.

Corvus Čítač obrazovky zabezpečuje najmä:

 • pohyb po dialógových oknách Androidu, ktoré nie je možné obslúžiť z Prostredia Corvusu,
 • vyhľadávanie objektov na displeji prostredníctvom prehľadávania prstom alebo švihom hore/ dole.