Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Vlastnosti CORVUSu v kocke


 • O CORVUSE

  CORVUS – Accessible Kit for Android je sada aplikácií pre smartfóny s OS Android, určená nevidiacim a slabozrakým:

  • ktorí potrebujú komunikovať, zavolať priateľom, rodine, efektívne telefonovať v práci, či si potrebujú občas rýchlo privolať pomoc,
  • ktorí túžia po vyššom stupni samostatnosti, ale súčasné trendy v designe ich v tom brzdia,
  • ktorí nechcú svojou rýchlosťou zaostávať za svojimi vidiacimi priateľmi, či kolegami,
  • ktorí túžia po moderných technológiách, ale nechcú sa ich bariérami nechať obmedzovať,
  • ktorí nechcú plakať nad strateným časom starých tlačidlových telefónov, ale hľadia vpred.

  Program CORVUS je určený na sprístupnenie funkcionality mobilných telefónov s dotykovým displejom a operačným systémom Android i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom.

  Vo svojej podstate ide o kombináciu samostatného ozvučeného prostredia (CORVUS Prostredie) špeciálne navrhnutého rešpektujúc potreby a požiadavky zrakovo postihnutých používateľov a čítača obrazovky (CORVUS Čítač) umožňujúceho prácu nevidiacich v ostatnom prostredí OS Android. V tom je zároveň odlišný od podobných známych programov pre nevidiacich a slabozrakých.

  CORVUS Prostredie

  Možno si ho predstaviť ako špeciálne navrhnutú domovskú obrazovku so súborom vlastných aplikácií, prostredníctvom ktorých môžu nevidiaci používatelia nie len pohodlne telefonovať a posielať SMS správy, ale môžu využívať aj ďalšie vybrané funkcie smartfónu, ako napríklad adresár, register hovorov, jednoduchý kalendár s pripomienkami udalostí, hodiny a alarm (budík). To všetko s veľmi intuitívnym ovládaním a hlasovou odozvou.

  Slabozrakým používateľom prináša výrazné uľahčenie práce s vyššie uvedenými aplikáciami, pretože veľmi jednoduché grafické rozhranie programu rešpektuje ich požiadavky na prístupné zobrazovanie obsahu obrazovky, čo je podporené kontrastnými ikonami, veľkosťou písma i farebným prevedením.

  Vytvorením špeciálnej sady aplikácií prepojených v jeden celok obchádza CORVUS Prostredie pre nevidiacich neintuitívne a motoricky náročné ovládanie bežných aplikácií. Odbúraním nutnosti prehľadávania obsahu obrazovky a poskytnutím pre nevidiacich efektívnejšieho typu klávesnice zabezpečujeme čo najmenšiu závislosť nevidiaceho na pozične presnom dotyku obrazovky. Tieto opatrenia na jednej strane výrazne zrýchľujú prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi, ale na druhej strane aj výrazne skracujú čas a redukujú námahu, ktoré sú potrebné vynaložiť na nácvik ovládania takéhoto telefónu.

  CORVUS Prostredie mimo iného obsahuje/umožňuje:

  • Základné používateľské prostredie
  • Telefonovanie (možnosť priameho vytočenia čísla, alebo cez rýchlu voľbu, ale aj výber volaného z Adresára, Registra hovorov, či z SMS)
  • Register hovorov (volaných, prijatých, zmeškaných)
  • Adresár (okrem mena a priezviska volajúceho umožňuje ku jednotlivým kontaktom pridávať aj email, individuálne zvonenie, či poznámku)
  • SMS správy (prijímanie, odosielanie, zoznam nedoručených, hromadné rozposielanie)
  • Profily (hlasitý, vibrovanie, tichý)
  • Informácie o stave telefónu (batéria, nabíjanie, siete, wifi)
  • Hodiny a Alarm (budík)
  • Jednoduchý kalendár s pripomienkami
  • Poznámky (umožňuje vytváranie, mazanie, kopírovanie a upravovanie krátkych textových súborov)
  • Prehliadač textových dokumentov – Knihy (umožňuje čítať veľké txt súbory, podporuje viac ako 200 vstupných kódovaní, pamätá si pozíciu kurzora v rozčítaných knihách a umožňuje pohyb po nadpisoch, pričom znak pre nadpisy je konfigurovateľný)
  • Detektor svetla (funguje na telefónoch s ambient light senzorom, výškou tónu upozorňuje na intenzitu svetla, napr. rozsvietené osvetlenie v miestnosti, ale je možné vďaka nemu rozlíšiť aj tmavú bielizeň od bielej a p.)
  • Baterka (umožňuje použiť blesk alebo displej telefónu ako núdzové svetlo)
  • Správca súborov (pohyb po adresároch a prezeranie ich obsahu, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov a adresárov, hromadné operácie so súbormi)
  • Hra – Pätnástka
  • Výpis ostatných aplikácií (filtrovanie a spúšťanie ostatných – externých aplikácií OS Android, možnosť vytvoriť zoznam obľúbených externých aplikácií)
  • Nastavovanie (profilov, funkcií, citlivosti gest, hlasitosti, tónov zvonenia, zapínanie Wifi, Bluetooth, alebo zdieľaného pripojenia cez mobilný prístupový bod a mnoho iného…)
  • Schránka (presúvanie a kopírovanie vyznačených častí textu medzi jednotlivými aplikáciami CORVUS Prostredia)
  • Pomocník pre jednoduchú autorizáciu a aktualizáciu CORVUSU
  • Pomocník pri práci s CORVUSom (kontextová nápoveda).

  CORVUS Čítač

  Výhodou CORVUSU je aj implementácia vlastného čítača obrazovky, i keď zatiaľ nejde o náhradu za vstavaný TalkBack, podstatne rozširuje možnosti použitia CORVUSu aj pre technicky zručnejších používateľov. Vďaka CORVUS Čítaču sa nevidiaci nestratia ani v prostredí Androidu, mimo vlastných aplikácií programu. Čítač v prvom rade umožňuje používateľom hlasom odčítať a ovládať systémové dialógové okná, ktoré oznamujú napr. stav batérie, či je prostredníctvom nich možné telefón vypnúť, alebo uviesť do letového režimu. Tieto dialógy by bez čítača obrazovky nevidiaci nemohol ovládať a používateľom aplikácií založených len na vytvorení komfortného špeciálneho prostredia bývajú tieto dialógy nedostupné – sú prekážkou samostatnej práce nevidiacich so smartfónom.

  Existuje ale aj veľké množstvo ďalších externých aplikácií, ktoré sú vďaka CORVUS Čítaču pre nevidiacich a slabozrakých prístupné. Nie len špecifické programy, ako napr. známy TapTapSee, ktorý umožňuje nevidiacim rozpoznávanie predmetov, alebo GPS navigácia pre nevidiacich DotWalker, ale aj mnoho bežných aplikácií, ktoré s obľubou používajú i ľudia bez zrakového postihnutia. Nevidiaci napríklad s CORVUS Čítačom používajú aplikácie ako K-9 Mail na prácu s elektronickou poštou, Messenger, Amazing Audio Voice Recorder, Cestovné poriadky CP, alebo CG Tranzit, či rôzne prehrávače TV programov a p.

  CORVUS Čítač obrazovky zabezpečuje najmä:

  • pohyb po dialógových oknách Androidu, ktoré nie je možné obslúžiť z prostredia CORVUSu,
  • vyhľadávanie objektov na displeji prostredníctvom prehľadávania prstom, alebo švihom hore/dole.

   

  späť