Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Nastavenie Windows XP Professional na optimálne použitie s programom JAWS

Aby ste mohli urobiť nasledujúce zmeny nastavení Windows XP Professional, musíte byť prihlásený ako administrátor.

Odporúčané nastavenia

 • V dialógu Obrazovka – Vlastnosti
  • Na stránke Motívy: Motív = Windows XP (modifikované)
  • Na stránke Pracovná plocha: Pozadie = Bliss, Umiestnenie = roztiahnuť.
  • Na stránke Šetrič obrazovky: Šetrič obrazovky = Žiadny
  • Na stránke Vzhľad: Okná a tlačidlá = Windows klasický štýl, Farebná schéma = Windows štandardná, Veľkosť písma = Normálna.
 • Možnosti priečinka (z Ovládacieho panelu alebo z Prieskumníka):
  • Na stránke Všeobecné: Úlohy = Používať klasické priečinky Windows
  • Na stránke Zobraziť: Použiť pre všetky priečinky

Podrobný postup a ďalšie odporúčania

A. Obrazovka – Vlastnosti:

 • Otvorte Štartovacie menu klávesom Windows, choďte na položku Nastavenia/Ovládací panel a stlačte Enter.
 • Dva krát stlačte kláves Tab. Mali by ste sa dostať na tlačidlo „prepnúť na klasické zobrazenie“.
 • Stlačte medzerník, čím by ste mali zmeniť zobrazenie ovládacieho panelu na klasické.
 • Teraz otvorte v Ovládacom paneli položku Obrazovka“(o, Enter.).
 • Na stránke Motívy V zozname Motív nastavte „Windows XP“.
 • Stlačením Ctrl+Tab prejdite na stránku Pracovná plocha a v zozname Pozadie nastavte „Bliss“ a v zozname Umiestnenie nastavte „Roztiahnuť“.
 • Stlačením Ctrl+Tab prejdite na stránku Šetrič obrazovky, Šetrič obrazovky bude pravdepodobne aktívny.
 • Stlačením klávesu Home nastavte v zozname Šetrič obrazovky hodnotu „Žiadny“.
 • Prejdite na stránku Vzhľad. V zozname Okná a tlačidlá nastavte „Windows klasický štýl“.
 • Klávesom Tab prejdite na zoznam Farebná schéma a nastavte „Windows štandardná“. A v zozname Veľkosť písma nastavte „Normálna“.
 • Na tejto strane ešte otvorte dialóg Efekty. Trojstavové tlačidlo „Pre ponuky a názvy tlačidiel používať tento efekt prechodu“ zmeňte na nezačiarknuté.
 • Prejdite na tlačidlo „Skrývať podčiarknuté písmená (klávesové skratky) až do stlačenia klávesu Alt“ a zmeňte jeho stav na „nezačiarknuté (potrebné pre verzie JAWSu nižšie ako 4.5). Odporúčame nastaviť všetky ostatné začiarkávacie políčka tohto dialógu na nezačiarknuté.
 • Stlačte Enter na zatvorenie dialógu Efekty a vráťte sa na stránku Vzhľad.
 • Poznámka: Na základe týchto zmien sa motív zmenil na modifikovaný. Môžete si ho uložiť pod vlastným názvom pre budúcu potrebu.
 • Stlačte Enter na návrat na Ovládací panel.

B. Zmeny na Ovládacom paneli a v Možnostiach priečinka.

 • V ponuke Zobraziť začiarknite Podrobnosti stlačením Enter na tejto položke.
 • Otvorte Možnosti priečinka v ponuke Nástroje (Alt+d, e).
 • V skupine prepínačov Úlohy vyberte „Používať klasické priečinky systému Windows“.
 • Stlačením ctrl+Tab prejdite na stránku Zobrazenie.
 • V zobrazení stromom sa odporúča vypnúť „Pamätať si nastavenia zobrazenia jednotlivých priečinkov“ a „Skryť prípony známych súborov“.
 • Klávesom Tab prejdite na tlačidlo „Použiť pre všetky priečinky“ a stlačte medzerník, na nasledujúcu otázku potvrďte „Áno“.
 • Zatvorte dialóg Možnosti priečinka stlačením medzerníka na tlačidle OK.

C. Štartovacie menu:

 • Stlačte Windows+d a choďte na tlačidlo Štart. Otvorte kontextové menu stlačením klávesu Aplikácia alebo Shift+F10. 2. Choďte na položku Vlastnosti a stlačte Enter.
 • Prepnite štýl ponuky na „Klasická ponuka“.
 • Stlačením ctrl+Tab prepnite na stránku Panel úloh a zrušte začiarknutie políčka „Zoskupovať podobné tlačidlá na paneli s nástrojmi“. Tiež sa odporúča zrušiť začiarknutie políčka „Zobraziť panel pre Rýchle spustenie“.
 • Zrušte začiarknutie políčka „Skryť neaktívne ikony“.
 • Stlačte Enter na zatvorenie tohto dialógu.

D. Prieskumník (Windows Explorer):

 • Stlačte Windows+e na otvorenie Prieskumníka. Vybraný bude Tento počítač. Choďte na váš lokálny pevný disk (neotvárajte ho!).
 • Otvorte ponuku Zobraziť a jej podponuku Usporiadať ikony (Alt+z, u). Choďte na položku „Názov“ a začiarknite ju stlačením Enter, čím vyberiete usporiadanie podľa názvu.
 • Znovu otvorte podmenu Usporiadať ikony (Alt+z,u) a choďte na položku „Zobraziť v skupinách“. Ak je začiarknutá, stlačte Enter, aby ste začiarknutie zrušili. Ak nie je začiarknutá, stlačte Alt, aby ste zatvorili ponuku bez zmeny.
 • V ponuke nástroje otvorte podponuku Možnosti priečinka (Alt+n,e).
 • Stlačením Ctrl+Tab prejdite na stránku Zobrazenie a stlačte použiť pre všetky priečinky“ a potom potvrďte „Áno“.
 • Prejdite na tlačidlo OK a stlačte medzerník.

E. Vypnutie Panela jazykov (potrebné len pre verzie JAWS -u nižšie ako 4.5):

 • V Ovládacom paneli otvorte položku „Miestne a jazykové nastavenie“.
 • Stlačením Ctrl+Tab prejdite na stránku Jazyky.
 • Stlačte tlačidlo „Podrobnosti“. Otvorí sa dialóg „Textové služby a vstupné jazyky“.
 • Choďte na tlačidlo „Panel jazykov“ a stlačte medzerník. Otvorí sa ďalší dialóg „Panel jazykov nastavenie“.
 • Ak je začiarknuté políčko „Zobraziť panel jazykov na pracovnej ploche“, zrušte začiarknutie.
 • Stlačte Enter na návrat do dialógu Textové služby a vstupné jazyky“.
 • Prejdite na tlačidlo OK a stlačte medzerník.

F. Eliminácia vizuálnych efektov:

 • Na ovládacom paneli otvorte položku Systém a stláčaním Ctrl+Tab prejdite na stránku Spresniť.
 • Stlačte tlačidlo Výkon Nastavenie.
 • Prejdite do zoznamu začiarkávacích políčok. Ak je začiarknuté niektoré z nasledujúcich začiarkávacích políčok, zrušte jeho začiarknutie:
  • Animovať okná pri minimalizovaní a maximalizovaní.
  • Plynulo vysúvať okná so zoznamom.
  • Postupné miznutie alebo vysúvanie názvov tlačidiel.
  • Postupné vysúvanie alebo miznutie ponúk.
  • Postupné miznutie položiek ponuky po kliknutí.
  • Používať tiene na menovkách ikôn na Pracovnej ploche.
  • Používať vizuálne štýly pre okná a tlačidlá.
  • Zobrazovať obsah okna počas posúvania.
  • Pri otvorení vysúvať polia so zoznamom.
  • Zobrazovať tiene pod ponukami.
  • Zobrazovať tiene pod ukazovateľom myši.
 • Stlačte dvakrát Enter na zatvorenie Dialógu Výkon a Systém.

Upozornenie

Kompatibilita jednotlivých verzií JAWS a MAGic

Funkčné:

 • JAWS 5.0 a MAGic 9.0 – obidva programy SK
 • JAWS 7.0 a MAGic 9.5 – JAWS SK, MAGic anglický
 • JAWS 7.0 a MAGic 9.0 – obidva programy SK
 • JAWS 8.0 a MAGic 10.5 – JAWS momentálne v preklade MAGic SK

Nefunkčné, alebo nestabilné:

 • JAWS 5.0 a MAGic 9.5 – JAWS SK, MAGic anglický
 • JAWS 7.0 a MAGic 10.5 – slovenské oba

Testované na OS Windows XP home edition a XP Professional.

Úplná kompatibilita programov JAWS a MAGic bude vzhľadom na prebiehajúce zmeny ich štruktúry zabezpečená od verzií JAWS 8.0 v MAGic 10.5.

Programy JAWS a MAGic nepracujú správne s grafickými kartami od výrobcu ASUS ako aj s jeho notebookmi. Pre správnu funkciu je potrebné preinštalovať grafický ovládač a použiť originálny od nvidie. Pri programe MAGic sa neodporúča integrovaná grafická karta, respektíve jej zdieľanie s operačnou pamäťou.

späť