Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

FineReader

Systém OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznávanie znakov) vám umožňuje automaticky previesť nasnímané tlačené dokumenty do vášho počítača v plne editovateľnej forme. Program umožňuje nevidiacim a ťažko slabozrakým ľuďom samostatne čítať tlačené dokumenty pre štúdium, prácu i zábavu a zároveň slúži pre profesionálnu prax na automatický vstup informácii do počítača na bežných pracoviskách, kde je potrebné spracovávať veľké množstvo informácií dodávaných v tlačenej forme.

Text nasnímaný scannerom ako obrázok je v počítači analyzovaný a rozpoznaný programom FineReader a uložený ako textový dokument, ktorý je možné na počítači ďalej spracovávať, čítať pomocou syntetickej reči počítača s hlasovým výstupom, zobraziť v Braillovom písme na hmatovom displeji a vytlačiť v Braillovom písme alebo vo zväčšenom písme.

  • Najvyššia presnosť– ABBYY FineReader 15 poskytuje stále najvyššiu presnosť, teraz až s 35%* lepšou presnosťou rozpoznávania a až s 32%*-ným zlepšením zachovania rozloženia stránky.
  • Produktivita a efektivita– vďaka inovatívnej technológii ADRTTM poskytuje ABBYY FineReader 15 okamžite použiteľné a editovateľné dokumenty a tým skracuje čas strávený nad ďalšími úpravami.
  • Menej kliknutí a rýchlejšie dosiahnutie výsledkov– inteligentné rozhranie navrhnuté pre rýchle dosiahnutie výsledkov, spracovávanie na pozadí a nové menu voľby úloh na jedno kliknutie Vám umožňujú dosiahnuť viac výsledkov s polovičným počtom kliknutí oproti iným riešeniam.
  • Paralelné spracovávanie viacerých úloh pre väčšiu efektivitu– nové inteligentné algoritmy ABBYY FineReaderu umožňujú paralelné vykonávanie operácií na viacjadrových zariadeniach pre lepšiu efektivitu. Môžete tak zahájiť kontrolu dokumentu už počas procesu spracovávania.
  • Ľahko ovládateľný– nové intuitívne rozhranie poskytuje najjednoduchší spôsob konverzie dokumentu a pomáha Vám dosiahnuť najlepšie výsledky OCR konverzie.
  • Automatizácia OCR konverzie– vlastnosti nástroja horúcej zložky a plánovania v ABBYY FineReader Corporate Edition umožňujú automatizovanú konverziu dokumentov došlých do predvolených zložiek alebo poštových schránok, v súlade s preddefinovanými parametrami a plánovaním v automatickom režime.
  • Znížené nároky na zaškolenie obsluhy– ABBYY FineReader umožňuje rýchly prístup ku kľúčovým funkciám programu bez potreby zaškolenia.
  • Okamžitá OCR konverzia z obrazovky– ABBYY FineReader je dodávaný s bonusovou aplikáciou ABBYY Screenshot Reader, ktorá okamžite rozpozná zónu z Vašej plochy počítača a odošle výsledky rozpoznávania do kancelárskych aplikácií, súborov alebo schránky.
  • Kompatibilita s novým prostredím a aplikáciami Microsoftu– ABBYY FineReader je certifikovaný pre Windows Vista, podporuje najvyššiu verziu Microsoft Office a umožňuje vytvárať súbory v nových formátoch DOCX a XLSX. Pomocou iba jedného kliknutia myši môžete konvertovať obraz bez spustenia FineReaderu a odoslať výsledky priamo do aplikácií Microsoft Office.
  • Zachovanie štruktúry dokumentu, rozloženia stránky a formátovania– ABBYY FineReader 15 rozpoznáva celý dokument vrátane hlavného textu, stĺpcov, tabuliek, záhlavia a päty, poznámok pod čiarou a číslovania strán a presne ich zreprodukuje so zachovaním pôvodného typu písma a štýlu.