Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Orientačné majáky a povelové vysielače

Zvukový orientačný maják ZOM 03

Zvukový orientačný maják ZOM 03 pomáha navádzať nevidiaceho k danému orientačnému bodu a akusticky ho informuje o význame tohto bodu. Po príjme povelu 1 z vysielača VPN 02 resp. VPN 03 je spustená napr. hlasová sekvencia „znelka“ a po vysielaní povelu 2 „hlasová doplnková informácia“. Maják má možnosť u zložitejšieho systému vyslať i ďalšie povely pre prípadné riadenie ďalších zariadení.

Základné typy:

  • 1. akustický orientačný maják AOM – obsahuje akustický trilok typu „I-Á“ nebo trilok typu „BRLM“
  • 2. digitálny hlasový maják DHM – umožňuje nahrať informačné hlášky

Špeciálny typ DHM:

  • 1. DHM eskalátorový (hlási prevádzkový chod)
  • 2. DHM vo vozidlách MHD (hlási číslo a cieľovú stanicu linky, nástup do vozidla a požiadavku na otvorenie dverí)
  • 3. ZOM – zvukový orientačný maják (obsahuje akustický trilok typu „I-Á“ nebo trilok typu „BRLM“ a umožňuje nahrať informačné frázy, aktivuje sa pomocou vreckovej vysielačky)

Povelový vysielač VPN 02

Povelový vysielač VPN 02 je súčasťou systému TYFLOSET a je určený ako vrecková pomôcka pre
nevidiacich a slabozrakých. Prostredníctvom akustických majákov a zvukových majákov slúží
nevidiacemu pri orientácii v priestore.

Pokiaľ sú dopravné prostriedky vybavené prijímačom PPN 24 AS, môžu pomocou hlásiča informovať nevidiaceho o čísle linky, smere jazdy a pod.

Vysielačom VPN 02 je možno vyslať šesť povelov. Medzi hornými tlačidlami je umiestnená hmatateľná značka pre jednoduchšiu orientáciu na klávesnici.