Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Lekársky teplomer s poľským hlasovým výstupom

Teplomer sa skladá z LCD displeja, 2 tlačidiel a meracej sondy. Displej sa nachádza v hornej – širšej časti teplomera. Pod displejom nájdete modré tlačidlo Zapnutia/Vypnutia. Pod týmto tlačidlo je žlté tlačidlo, ktoré slúži na opätovné vyvolanie nameranej teploty. Na konci teplomera v najužšom mieste je meracia sonda.

Po ukončení merania teplomer jedenkrát ohlási nameranú teplotu a táto teplota sa zobrazí na displeji. Pre zopakovanie nameranej teploty stlačte žlté tlačidlo.

Parametre

  • Poľský hlasový výstup
  • Rozsah meraných teplôt: 32,0 až 42,9 °C
  • Presnosť: +/- 0,1 °C
  • Čas merania: cca 3 minúty
  • Váha: 25 g
  • Rozmery: 143 x 25 x 14,5 mm
  • Dobre čitateľný displej
  • Neobsahuje sklo a ortuť