Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Kapsys SmartVision2 Novinky vo verzii systému SV2-4259

Proces aktualizácie softvéru

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie. Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.

 

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte “Inštalovať” z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

 

Vylepšenia systému:

–          Prehľad:

 • Oprava chýb a vylepšenie výkonu systému
 • Vylepšenie prekladu a reči
 • Nový jazyk: Španielčina.

–          Systém

 • Vylepšenie zobrazenia niektorých natívnych Android schém
 • Upozornenie “App permission” je v predvolenom nastavení zakázané
 • Metóda vstupu v Hebrejčine: Možnosť prepnúť sa z hebrejčiny použitím klávesu hviezdička na fyzickej klávesnici
 • Zoznam aplikácií je teraz správne zoradený podľa abecedného poradia aj so špeciálnymi znakmi.
 • Uvedenie do prevádzky: Zlepšenie vokalizácie počas výberu jazyka

Vylepšenia aplikácii:

–          Prístupnosť:

 • Vylepšenie hlásenia oznámení
 • Vylepšenie vokalizácie pri úprave textu. Znak na ľavo od kurzora je vždy oznámený
 • Rýchle nastavenia: Vylepšenie prístupnosti výberu Zvukových profilov
 • Oneskorenie overenia zadaného znaku: pridaná možnosť 0.2s
 • Pridané nové položky klávesových skratiek:
  • Povoliť/Zakázať režim farebnej inverzie
  • Povoliť/Zakázať mobilné dáta
  • Zmeniť profil zvuku
  • Zmeniť odozvu úprav

–         Book Reader:

 • Podpora pre ZIP súbory

–         Kontakty:

 • Kontakty je možné mazať zo SIM karty
 • Zlepšenie vyhľadávania kontaktov v zozname kontaktov: Filtrovanie je teraz k dispozícii pre prvé písmená v mene a priezvisku
 • Zlepšenie hlásnia pri vyhľadávaní a filtrovaní kontaktu cez klávesnicu

–          Hodiny:

 • Nový dizajn hlavnej obrazovky. Položky sa teraz zobrazujú podľa zoznamu
 • Zlepšenie prístupnosti pre alarm, hodiny, časovač a stopky
 • Pomocou krátkeho stlačenia tlačidla Zapnúť / Vypnúť môžete budík zastaviť

–          Email:

 • Pri zadávaní znaku v lište hľadania sa nestráca
 • Vylepšenie sťahovania súborov príloh
 • Rýchly prístup k priloženému súboru pomocou tlačidla “hviezda”
 • Book Reader je teraz predvolená aplikácia na čítanie nasledujúcich formátov pripojených súborov: Epub, Epub3, Doc, Docx, PDF, Txt a Html. Táto funkcia je k dispozícii iba pre aplikácie E-mail, a nie pre aplikácie Gmail

–    GMAIL:

 • Možnosť aktivovať viacnásobný výber z priečinka prijatých správ dlhým stlačením tlačidla OK

–         Domovská obrazovka:

 • Internetové záložky je možné pridať do zoznamu položiek “Domovská obrazovka”

–         Internet:

 • Vylepšenie vokalizácie a prístupnosti editovacích polí na web stránkach

–         Kapten:

 • POI: Verejná doprava je teraz podporovaná pre Singapur
 • Voľné navigačné oznamy sú teraz prerušené len vtedy, ak je vaša rýchlosť vyššia ako 15 km / h
 • Voľná navigácia: keď sa Ktag nachádza vedľa Vašej pozície, názov Ktag-u je teraz oznamovaný namiesto poštovej adresy

–         Telefón:

 • Zobrazenie kontaktov je teraz totožné s aplikáciou “Kontakty”
 • Vylepšenie zobrazenia okna Rýchlej voľby
 • Zlepšenie funkcie “Pridanie telefónneho čísla k existujúcemu kontaktu”
 • Úroveň zvonenia už nie je ohlásená po ukončení hovoru

–         SOS:

 • Možnosť nastaviť oneskorenie tlačidla SOS z 1 na 5 sekúnd

–         Aplikácie tretej strany:

 • Voxiweb: Vylepšenie vokalizácie editovacích polí
 • WhatsApp: Tlačidlo “Nahrávanie hlasu” je teraz dostupné pomocou klávesnice. Vyberte tlačidlo a dlhým stlačením tlačidla “OK” spustite nahrávanie. Pre ukončenie nahrávania pustite tlačidlo