Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

KAPSYS SmartVision nová verzia 1943

 

Proces aktualizácie softvéru

SmartVision pravidelne kontroluje dostupnosť aktualizácii na zariadení. V prípade, že bude dostupná aktualizácia, zariadenie vás upozorní automaticky na domovskej obrazovke pomocou červenej bublinky na ikone “Nastavenia”.

Dostupnosť aktualizácii môžete skontrolovať ručne z ponuky “Nastavenia” potom vyberte “Informácie o telefóne”, a ďalej “Aktualizácie systému”

Na spustenie procesu aktualizácie vykonajte nasledovné (Aktualizácia oznámená pomocou červenej bubliny na ikone Nastavenia).

 • vyberte položku « Nastavenia » z domovskej obrazovky,
 • vyberte položku “Stiahnuť”
 • Sťahovanie sa spustí automaticky a bude trvať približne 30 až 40 minút v závislosti od priepustnosti siete. Následne sa zariadenie automaticky reštartuje a spustí sa samotná inštalácia aktualizácie. Po tejto inštalácii sa na telefóne zobrazí klasická “Domovská obrazovka”.

Poznámka:

 • Počas sťahovania aktualizácie nepoužívajte mobilný telefón SmartVision !!!
 • Na stiahnutie aktualizácie softvéru telefónu musíte mať povolené dátové pripojenie, Wi-Fi alebo 3G. Pretože aktualizácia telefónu má približne 1GB, odporúčame použiť Wi-Fi pripojenie pre jej stiahnutie.
 • Ak zariadenie prejde do spiaceho režimu počas procesu sťahovania, jednoducho krátko stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia na prebudenie telefónu, potom, keď je sťahovanie dokončené, sa automaticky spustí proces aktualizácie.


Vylepšenia systému:

 • Prehľad:
  • Opravy chýb a vylepšenia výkonu
  • Opravy chýb a vylepšenia v preklade rozhrania telefónu a aplikácii.
 • Používateľské rozhranie:
  • Príkazový režim: pridané 3 klávesové skratky:
   • Stlačte a podržte “Mriežku” a následne stlačte tlačidlo “7“: opakovanie posledného textu.
   • Stlačte a podržte “Mriežku” a následne stlačte tlačidlo “8“: vyhláskovanie posledného textu.
   • Stlačte a podržte “Mriežku” a následne stlačte tlačidlo “9“: priamy prístup do nastavenia Prístupnosti.
  • Fyzická klávesnica: návrat na začiatok zoznamu pomocou klávesu “1”.
  • Anglická fyzická klávesnica: znak “£” je teraz dostupný na klávese “0”.
  • Poľská fyzická klávesnica bola modifikovaná aby bolo možné zadávať špecifické poľské znaky.
  • Aktuálny čas je teraz správne obnovený a oznámený pri prebudení telefónu (alebo pri dlhom podržaní klávesu mriežka « # » a klávesu « 2 »).
  • Vylepšenie hlasového príkazu « Volaj + Meno kontaktu ».
  • Oznámenia zmeškaných hovorov, nových správ a emailov bolo vylepšené pre lepšiu zrozumiteľnosť.

 

Vylepšenia v aplikáciách:

 • Prístupnosť:
  • Pridaná nová možnosť povoliť alebo zablokovať oznamovanie pozície položky v zozname (ako napríklad 1 z 12).
  • Pridaná nová funkcia “Odozva na vstupe”. Dostupných je 6 možností:
   • No odozva (bez odozvy)
   • Odozva znak po znaku
   • Odozva slovo za slovom
   • Odozva riadok po riadku
   • Odozva znak + slovo
   • Odozva riadok + slovo + znak

 

 • Kalendár :
  • Možnosť návratu na aktuálny deň použitím položky « Dnes » z ponuky.
  • Pridané oznamovanie dňa v týždni (Pondelok, Utorok, streda, a.t.ď).
  • Upozornenia: tlačidlo «Opakovať všetky » je teraz dostupné pomocou kláves šípka hore a dolu.
  • Virtuálna klávesnica sa už viac automaticky neotvára pri vytváraní novej udalosti.


 • Kalkulačka:
  • Výsledok operácie je teraz správne oznámený po stlačení tlačidla “rovná sa ” na dotykovom displeji.
 • Email:
  • Metóda čítania « Obyčajný text » bola vylepšená; pridané klávesové skratky pre navigáciu po texte:
   • Krátke stlačenie klávesu « OK» : Prehrať / pauza.
   • Krátke stlačenie klávesu “1” : čítať znak vľavo.
   • Krátke stlačenie klávesu “2” : čítať znak vpravo.
   • Krátke stlačenie klávesu “4” : čítať slovo vľavo.
   • Krátke stlačenie klávesu “5” : čítať slovo vpravo.
   • Krátke stlačenie klávesu “7” : reštartovať od začiatku
   • Krátke stlačenie klávesu “8” : presun na koniec

 

 • Vylepšenie hovorenia: Vysvietené položky sú teraz lepšie vyslovované.
 • Bolo vylepšené prehliadanie Emailových správ v zozname Doručených správ.
 • FM Radio:
  • Možnosť vložiť špecifický znak “.” Pomocou klávesy “hviezdička” na nastavenie frekvencie z pamäte rádia do obľúbených.
 • Internet:
  • Nová možnosť navigácie po “Skupinách”, “Objektoch”, “Vetách”, “Slovách” a “Znakoch”. Na zmenu navigačného režimu na webstránke použite príkaz: dlhé stlačenie « # » nasledované šípkou « Hore » alebo « Dolu ».
 • Kapten:
  • Austrálska verzia: Jedna krátka položka je teraz pridaná pre výber cieľovej adresy.
  • Kľúčové slová a klávesové skratky sú teraz dostupné z hlavnej obrazovky aplikácie Kapten :
 • Kláves “1”: Kde som?
 • Kláves “4”: Aktuálna rýchlosť
 • Kláves “5”: Obmedzenie rýchlosti
 • Kláves “7”: Bod záujmu
 • Kláves “8”: Povoliť / Zablokovať voľnú navigáciu
 • Kláves “9”: GPS signál.
  • Pridaná možnosť vloženie špecifických znakov pomocou klávesu “Hviezdička” keď vytvárate Ktag pomocou súradníc.
  • Ktag zaznamenaný bez hlasovej poznámky je teraz identifikovaný ako jeho poštová adresa.
 • Správy(SMS/MMS):
  • Stav správy: bola pridaná pop-up správa pri odoslaní správy.
  • Tlačidlo “Odpovedať” je teraz vždy oznámené, keď je vybraté.


 • Poznámky:
  • Bola pridaná varovná správa pre upozornenie že opúšťate režim úpravy bez uloženia aktuálnej poznámky.
  • Pridaná možnosť exportovať poznámku do internej pamäti telefónu. Môžete si ju následne uložiť do počítača.
 • NFC:
  • Prehrávač zvukových poznámok bol vylepšený. Všetky ostatné správy sú umlčané pri prehrávaní hlasovej poznámky.
  • NFC aplikácia je teraz dostupná v SmartVision Lite.
 • Hlasová používateľská príručka:
  • Oznamovanie napredovania sťahovania.
 • Nastavenia:
  • Bluetooth: Nastavenia už spárovaných zariadení sú teraz dostupné pomocou šípky hore a dolu.
  • Oprava chyby pri vytváraní nového APN v Španielskom a Švédskom jazyku (Padanie aplikácie).

 

Nová aplikácia:

 • Web Radio:
  • Táto nová aplikácia Vám umožní počúvať web rádiá pomocou pripojenia na internet (3G alebo Wi-Fi).

 

späť