Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Corvus nová verzia 2019.1

Nov modul:

Lieky

Umožňuje naplánovať podávanie liekov a meraní, na naplánované udalosti potom v určených časoch upozorňuje formou informačného okna alebo Corvus notifikácie.

Zápisník

Zjednodušená verzia poznámok, umožňujúca rýchle vytvorenie poznámky. Tie sú následne organizované v jednom priečinku.

Hra gestá

Je vhodná na trénovanie gest pre začiatočníkov, ale aj na zábavu pre pokročilých. Aplikácia používateľa postupne vyzýva na vykonanie 30 gest a na konci hodnotí priemerný reakčný čas. Gestá môžu byť zadávané hlasom (doprava, nahor,…) alebo zvukmi (nutné je použiť slúchadlá, alebo stereo reproduktory).

Nová funkcia, alebo vylepšenie:

Corvus teraz podporuje tlačidlový telefón RugGear RG160.

Pri vytváraní resp. úprave udalosti je teraz možné zadať okrem začiatku aj koniec udalosti, príznak celodenná, vybrať kalendár, do ktorého sa má udalosť uložiť a nastaviť pripomenutie udalosti. Rovnako je možné vytvárať často používané opakujúce sa udalosti. Podrobnosti o zmenách v aplikácii Kalendár sa nachádzajú v používateľskej príručke.

Novú udalosť v kalendári je teraz možné pridať aj cez kontextovú ponuku na konkrétnom dátume, nie len v zozname udalostí.

Udalosti v aplikácii Kalendár je teraz možné editovať.

Pri prechádzaní kalendárom (hlavná obrazovka aplikácie kalendár) teraz Corvus hlási počet udalostí na práve vybratý deň.

Súbory typu playlist (*.m3u, *.m3u8) je teraz možné otvárať cez položku súbory priamo v aplikácii Hudobný prehrávač.

Aplikácia Vyhľadávač predmetov teraz funguje aj na telefónoch s Androidom starším ako 5.0.

Na numerickej klávesnici sa teraz na číslici 0 nachádza aj znak desatinnej čiarky, aby bolo možné písať desatinné čísla.

V prehliadači textových súborov (aplikácia sa používa napríklad na čítanie textových kníh) je teraz možné pomocou položky v kontextovej ponuke skočiť na pozíciu v dokumente v percentách.

Aplikácia elektronická pošta teraz pri zobrazovaní mailov filtruje nadbytočné zariadkovania.

V zozname dostupných metód písania pribudla metóda hybridné písanie. Viac informácií v používateľskej príručke.

V nastaveniach obsluhy hovorov je teraz možné zapnúť vyslovovanie mena volajúceho pri prichádzajúcom hovore aj mena odosielateľa správy pri prichádzajúcej SMS správe.

Správca súborov teraz obsahuje rozcestník, ktorý umožňuje rýchlo otvoriť niektoré často používané priečinky. Rozcestník sa zobrazuje automaticky pri spustení správcu súborov, alebo ho možno aktivovať cez kontextovú ponuku.

Správcu súborov je teraz možné v niektorých špecifických prípadoch (stiahnuté dokumenty v aplikáciách na sťahovanie kníh, poznámky,…) ukončiť aj švihom doľava v koreňovom priečinku, v týchto prípadoch teda nie je potrebné používať gesto 1-švih doľava.

V športovej aplikácii je teraz možné pridávať na virtuálne obrazovky aj údaj o aktuálnom presnom čase.

Corvus teraz umožňuje posielať výstup syntéz reči cez špeciálny stream na to určený. Funkcionalita nie je ideálne použiteľná na všetkých zariadeniach, vo väčšine prípadov však rieši problém s odsekávaním začiatkov a koniec fráz. Prepnúť jej stav možno zadaním kódu *##*222787326# do aplikácie telefón a následným reštartovaním syntézy reči (2-švih doprava).

Zmena funkcie, alebo ovládania:

V bezplatnom variante aplikačného setu Corvus Free je teraz možné používať moduly: Zápisník, Správca súborov, Hra gestá, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Západoslovenská distribučná, Kalkulačka, Diktafón, Prehrávač hudby a Android aplikácie.

V Corvus Prostredí v niektorých prípadoch používame nový komponent používateľského prostredia. Voláme ho zoznam s viacnásobným výberom, umožňuje vybrať a následne potvrdiť viacero položiek naraz. Pozri napríklad plánovanie lieku na niektoré dni v týždni v aplikácii lieky, alebo výber kalendárov v aplikácii kalendáre.

V zozname Corvus notifikácií je teraz možné notifikácie označovať a hromadne ich mazať.

Funkcia skúmanie dotykom v čítači obrazovky teraz funguje správne aj na telefónoch Samsung s Androidom 9.

Telefón sa teraz pri scanovaní QR kódu pokúša vyhľadať kód 10 sekúnd, čo je dvojnásobne dlhšie ako v predchádzajúcich verziách.

Po zadaní kódov v tvare *##*xxx# v aplikácii telefón tieto kódy teraz nie je potrebné potvrdzovať, potvrdzujú sa automaticky po zadaní ukončovacieho znaku.

Opravená chyba:

Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie, ak sa používateľ pokúšal na tlačidlovom telefóne písať súčasne na klávesnici aj na displeji telefónu.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasné „zamrznutie“ informácie o lokalite v aplikácii lokalita.

Opravená chyba, ktorá mohla spôsobovať pád aplikácie v prípade, že bola zapnutá lokalita na hlavnej obrazovke, Corvus nemal potrebné oprávnenia a došlo k reštartu telefónu.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Corvus vyslovoval na tlačidle uložiť pri vytváraní nového RSS kanála správu „nedefinované“.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád Aplikácie pri prijatej SMS na telefónoch s Androidom starším ako 5.0.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na telefónoch s Androidom starším ako 5.0 nebolo možné uložiť informácie o novej wifi (wifi sa po reštarte telefónu stratila).

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na telefónoch s Androidom 8 a novším nebolo možné mazať maily.

Opravená chyba, ktorá za určitých okolností spôsobovala nefunkčnosť funkcie skok na dnešný dátum (aplikácia Kalendár).

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na telefónoch Samsung s Androidom 8 a novším za určitých okolností nebolo možné nastaviť vyzváňací tón.

V aplikácii šport sa teraz korektne zobrazuje čas.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na telefónoch s väčším rozlíšením nebolo možné meniť citlivosť pri písaní kreslením.

Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že program Corvus nevedel rozbaliť špecifické ZIP súbory.

Názov okna detektora svetla je teraz lokalizovaný.

Opravená chyba, ktorá mohla za určitých okolností spôsobovať pád čítača obrazovky.

Zvýšená stabilita aplikácie.