Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Čo je nové v programe JAWS 2018

Zmena číslovania verzii JAWS

Od tejto verzie bude JAWS namiesto poradového čísla označovaný podľa roku, v ktorom bude predávaný. Pri nových verzií programov ZoomText a Fusion, ktoré budú nasledovať po vydaní JAWS, bude tiež použitý tento spôsob číslovania. Pre užívateľov tak bude jednoduchšie zistiť, ktoré verzie patria k sebe a kedy boli vydané.

Podpora Microsoft Edge

JAWS 2018 prichádza s podporou Edge, teda najnovšieho internetového prehliadača Microsoftu, ktorý je súčasťou Windows 10. Aby ste mohli používať JAWS v Edge, musíte mať nainštalovanú verziu systému Windows 10 Creators Update (verzia 1703) alebo novší. Aj keď niekoľko funkcií JAWS, ako je označovanie a kopírovanie pomocou virtuálneho kurzora, značky pozícií, smart navigácia, flexibilný web a nastavenia špecifické pre domény, v Edge zatiaľ nie sú dostupné, mal by inak byť celkový dojem pri prehliadaní webových stránok v Edge pomocou hlasového a braillovho výstupu čo najpodobnejší podobne ako práca v prehliadači Internet Explorer, Chrome alebo Firefox. Spoločne s Microsoftom pokračujeme v zlepšovaní podpory Edge. Nasledovné aktualizácie JAWS budú prinášať ďalšie zlepšenie fungovania JAWS v Edge.

Rovnako ako v ostatných prehliadačoch sa aj v Edge na čítanie webových stránok používa virtuálny kurzor. K pohybu po stránkach môžete používať štandardné príkazy pre čítanie rovnako ako väčšinu rýchlych navigačných kláves. V súčasnosti zatiaľ nie je niekoľko rýchlych navigačných kláves v Edge podporovaných, avšak najčastejšie používané príkazy, ako je pohyb po nadpisoch, odsekoch, formulároch, tabuľkách, zoznamoch, grafike a oblastiach, je dostupných. V ďalších aktualizáciách pribudnú ďalšie rýchle navigačné klávesy.

V predvolenom nastavení používa JAWS v Edge poloautomatický formulárový režim, ktorý automaticky prechádza do formulárového režimu, len keď na formulárový prvok prejdete pomocou klávesov TAB alebo SHIFT + TAB. Kvôli spôsobu, akým Edge zobrazuje webové stránky, tu nie je dostupný automatický formulárový režim, pretože v Edge je možné mať na jednom riadku i viac formulárových prvkov. Ak teda na formulárový prvok prejdete pomocou šípok, musíte pre prechod do formulárového režimu stlačiť ENTER.

V Edge sú ďalej podporované nasledovné známe funkcie JAWS:

 • Zobrazovanie zoznamov odkazov, nadpisov alebo formulárových prvkov pomocou klávesov INSERT + F7, INSERT + F6 a INSERT + F5.
 • Vyhľadávanie textu na aktuálnej stránke po stlačení klávesy CTRL + F.
 • Získanie informácií o písme po stlačení klávesov INSERT + F.
 • Schopnosť JAWS detekovať zmenu jazyka, ktorý používate na webovej stránke a automaticky prepnúť na príslušný hlas, ak je dostupný.

Keď začnete používať Edge, je treba mať na pamäti jednu dôležitú vec, a síce, že Edge je moderná aplikácia bez lišty aplikačnej ponuky, na ktorú by bolo možné prejsť klávesom ALT. Pre prístup k funkciám prehliadača Edge stlačte na konci stránky TAB alebo na začiatku stránky SHIFT + TAB. V pohybe po rôznych prvkoch pokračujte klávesou TAB alebo SHIFT + TAB, kým sa nedostanete späť do webovej stránky. Edge prípadne ponúka aj mnoho rovnakých klávesových skratiek, ktoré nájdeme aj v ostatných prehliadačoch, ako je CTRL + T pre otvorenie novej záložky, CTRL + H pre históriu, CTRL + I pre obľúbené položky, CTRL + J pre stiahnuté súbory atď.

Rozpoznávanie textu OCR – pridaná podpora pre Freedom Scientific kamery a stolné skenery

Funkcia Rozpoznávanie textu, ktorá vám umožňuje rozpoznať text neprístupných PDF dokumentov otvorených v Adobe Reader alebo text v obrázkoch na obrazovke, bola rozšírená o podporu rozpoznávania grafických súborov a tiež o rozpoznávanie obrazu z kamier PEARL (R) od Freedom Scientific a zo stolových skenerov. PEARL je veľmi dobre prenosná dokumentová kamera, ktorá vám umožňuje behom pár sekúnd vyfotiť a rozpoznať text na stránke a tiež obsahuje automatický režim, ktorý na základe sledovania pohybu automaticky vyfotí predlohu zakaždým, kedy otočíte stránku.

Pre rozpoznanie textu v grafických súboroch BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG, PCX alebo PDF stlačte skupinový príkaz INSERT + MEDZERA, O, F, keď bude daný súbor vybraný v Prieskumníkovi súborov. Rozpoznaný text bude zobrazený v prehliadači výsledkov, kde môžete pomocou štandardných príkazov pre čítanie text prehliadať alebo označiť a kopírovať do ďalších aplikácií. Alternatívne stlačte klávesu kontextovej ponuky a v ponuke zvoľte „Rozpoznať pomocou JAWS alebo Rozpoznať pomocou ZoomText Fusion“ ak je spustený Fusion.
Poznámka: Ak JAWS nie je schopný rozpoznať PDF kvôli nastaveniu jeho zabezpečenia, skúste PDF otvoriť v Adobe Reader, a potom použite skupinový príkaz pre rozpoznávanie dokumentov INSERT + MEDZERNÍK, O, D.

Pre vyfotenie a prečítanie dokumentu pomocou kamery PEARL položte stránku pod kameru a urovnajte ju, a potom stlačte skupinový príkaz INSERT + MEDZERNÍK, O, A. Tak otvoríte nový dialóg Rozpoznávania zo skenera a kamery a ak máte USB kameru PEARL pripojenú, bude v dialógu prednastavená. Pre vyfotenie a rozpoznanie jednej stránky len stlačte ENTER. Po niekoľkých sekundách je rozpoznávanie dokončené a JAWS zobrazí text v prehliadači výsledkov, kde môžete pomocou štandardných príkazov pre čítanie text prehliadať alebo označiť a kopírovať do ďalších aplikácií.
Poznámka: Veľkosť záberu kamery PEARL je 9 x 12 palcov (čo je 22,7×30,3cm)

Pre rozpoznávanie viac stránok je potrebné po stlačení klávesov INSERT + MEDZERNÍK, O, A začiarknuť voľbu „Režim viacstranového rozpoznávania s detekciou pohybu“, a až potom začať skenovanie stlačením tlačidla Skenovať. Keď budete počuť, ako JAWS prehrá zvuk spúšte fotoaparátu, znamená to, že aktuálna stránka bola odfotená a pod kameru môžete položiť novú stránku alebo môžete otočiť stránku v knihe. Akonáhle PEARL detekuje, že pod kamerou už nie je žiadny pohyb, bude odfotená a rozpoznaná ďalšia stránka. Až dokončíte rozpoznávanie všetkých stránok, stlačte znovu INSERT+ MEDZERA, O, A, aby ste rozpoznávanie ukončili. Môžete tiež zaškrtnúť voľbu „Časový limit“, a rozpoznávanie sa bude ukončovať automaticky, keď PEARL nedetekuje žiaden pohyb po viac ako 30 sekúnd.

Pre naskenovanie predlohy skenerom vložte dokument do skenera a stlačením kláves INSERT + MEDZERNÍK, O, A otvorte dialóg Rozpoznávanie zo skenera a kamery. Uistite sa, že je skener vybratý v rozbaľovacom zozname Kamery a skenery, a potom spustite rozpoznávanie tlačidlom Skenovať. Akonáhle je rozpoznávanie dokončené, JAWS zobrazí text v prehliadači výsledkov, kde môžete pomocou štandardných príkazov pre čítanie text prehliadať alebo označiť a kopírovať do ďalších aplikácií. Ak má váš skener automatický podávač, označte pre rozpoznávanie viacerých stránok voľbu „Používať automatický podávač, ak je k dispozícii“. Pri skenovaní pomocou kamery PEARL, ale aj skenera JAWS tiež hlási orientáciu stránky, ako „otočené o 90 stupňov“, „hore nohami“ alebo „otočené správne“. To je užitočné, keď sa chcete uistiť, že je stránka správne otočená, keď ju potrebujete prehnúť a vložiť do obálky tak, aby sa v jej okienku objavila správna informácia.

Nový inštalátor

Inštalačný proces JAWS bol kompletne prepracovaný, aby využil najnovšie technológie. Proces nastavenia bol zjednodušený s menším počtom dialógov a ponúka rýchlejšie sťahovanie a inštaláciu rôznych komponentov. Inštalačný program má vlastné ozvučenie (pomocou samplov, nahovorených hlasom Laura) a nevyžaduje už runtime verziu JAWS. Ak máme pri inštalácii JAWS 2018 spustenú staršiu verziu JAWS, nebude hlasový výstup inštalačného programu hovoriť, a ozvučenie zaistí staršie verzie JAWS.

Nové nastavenie výrečnosti pre Virtuálny kurzor

Pri čítaní dokumentov pomocou virtuálneho kurzora vás JAWS upozorňuje na začiatky a konce rôznych prvkov, ako sú zoznamy, tabuľky a oblasti. Ako sa v JAWS zlepšuje podpora štandardu ARIA a tvorcovia webov majú stále lepšie povedomie o prístupnosti, môže sa množstvo sprievodných informácií poskytovaných v režime virtuálneho kurzora stáť nadmerné vo chvíľach, keď sa chcete sústrediť len na čítanie obsahu stránky. Aby ste mohli ľahšie určovať, čo je čítané, ponúka teraz JAWS tri úrovne výrečnosti pre virtuálny kurzor. Získavate tak kontrolu nad tým, koľko podrobností chcete pri čítaní rôzneho webového obsahu počuť. Tieto tri úrovne sú:

 • Vysoká – JAWS číta maximum informácií o prvkoch na stránke alebo V tejto úrovni je hlásené všetko.
 • Stredná – Táto úroveň je nastavená tak, aby poskytla najlepšiu užívateľskú skúsenosť na väčšine stránok a vo väčšine dokumentov. Je to predvolená úroveň výrečnosti.
 • Nízka – JAWS hlási čo najmenej informácií o štruktúre prvkov na stránke alebo v dokumente.

Pre výber úrovne výrečnosti vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Stlačte INSERT + F2 a zvoľte Centrum nastavení.
 2. Do editačného poľa Hľadať zadajte „úroveň výrečnosti“ bez úvodzoviek.
 3. Stláčajte Šípka dolu a prejdite v stromovom zozname s výsledkami vyhľadávania na položku „Úroveň výrečnosti webu„.
 4. Pomocou medzerníka nastavte požadovanú úroveň.
 5. Pomocou Tabulátora prejdite na tlačidlo OK a stlačte ENTER pre uloženie tejto zmeny a zatvorenie Centra nastavení.

Úroveň výrečnosti virtuálneho kurzora môžete tiež nastaviť len pre určitý web. Z webu, na ktorom chcete používať odlišnú úroveň výrečnosti, otvorte klávesmi INSERT + V Rýchle nastavenia JAWS, prejdite do skupiny Osobné nastavenie pre WWW a na položke výrečnosť virtuálneho kurzora medzerník nastavte úroveň, ktorú chcete na danom webe používať.

Všetky úrovne výrečnosti sú prednastavené tak, aby bol užívateľský dojem optimálny. Avšak rovnako ako u výrečnosti hlasového výstupu možno aj u výrečnosti virtuálneho kurzora každú z úrovní ďalej upravovať, aby vám poskytovala len tie informácie, ktoré chcete počuť. Môžete napríklad chcieť používať predvolenú stredná úroveň výrečnosti, ale boli by ste radi, keby vám JAWS hlásil niektoré prvky, ktoré v predvolenom nastavení tejto úrovne hlásené nie sú. Pre úpravu úrovne výrečnosti virtuálneho kurzora otvorte Centrum nastavení, rozbaľte skupinu Web / HTML / PDF, rozbaľte skupinu Čítanie a ďalej rozbaľte skupinu Upraviť úrovne výrečnosti na webe. Potom stlačte MEDZERNÍK na úrovni, ktorú chcete upravovať. Otvorí sa dialóg so stromovým zoznamom obsahujúcim štrukturálne prvky, ktoré môžu byť v režime virtuálneho kurzora hlásené. Pomocou medzerníka hlásenia prvkov zapnite alebo vypnite, a nakoniec stlačením tlačidla OK zmeny uložte.

Podpora hlasov Microsoft Mobile vo Windows

JAWS 2018 funguje s hlasmi Microsoft Mobile. Ak používame JAWS vo Windows 10, v dialógoch Nastavenie hlasu a Vybrať hlasový profil (CTRL+INSERT+S) nájdeme profil Microsoft Mobile. Dostupnosť hlasov závisí na nainštalovanom jazyku Windows. Pre slovenčinu je aktuálne k dispozícii jeden hlas, ďalšie hlasy možno pridať prostredníctvom stiahnuteľných jazykových balíčkov, ktoré možno inštalovať v Nastavenia – Čas a jazky – Miestne a jazykové nastavenie –  jazyky.

Aktualizovaný Braillovský prekladač Liblouis

JAWS 2018 obsahuje verziu 3.3 populárneho braillského prekladača Liblouis. To ponúka našim používateľom najnovšie aktualizácie skratkopisu a plnopisu Unified English Braille (UEB), ako aj vylepšenia pre ďalšie jazykové tabuľky.

V Správcovy rýchlych navigačných klávesov pribudla možnosť pohybu po akýchkoľvek odkazoch

Bola pridaná nová možnosť pohybu po akýchkoľvek odkazoch, ktorú môžete ručne priradiť rýchlemu navigačnému klávesu, a používať ju potom v akýchkoľvek prehliadačoch.

Pre priradenie klávesy tejto akcii vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Stlačte INSERT + F2 a zvoľte Rýchle navygačné klávesy.
 2. V zozname vyberte položku Akýkoľvek odkaz (Any link) a stlačte tlačidlo Upraviť priradenie klávesy.
 3. Do editačného poľa zadajte kláves, ktorému chcete túto možnosť priradiť a stlačte ENTER. Kláves musí byť z rozsahu A až Z či 0 až 9.
 4. Stlačením tlačidla OK uložte zmenu a zatvorte dialóg

Akonáhle je tento kláves priradený, bude v prehliadači presúvať virtuálny kurzor na navštívené i nenavštívené odkazy.

Bola pridaná nová voľba “ Dokumenty a webové stránky sa začnú automaticky čítať pri načítaní“ do Centra nastavení

Do Centra nastavení a Rýchlych nastavení JAWS bola pridaná voľba, ktorá určuje, či má JAWS automaticky spustiť čítanie po načítaní PDF dokumentu alebo webovej stránky. Predtým bola táto možnosť dostupná len používateľom fusion, teraz ale bola rozšírená aj pre užívateľov samotného JAWS. Keď je táto voľba zapnutá, JAWS automaticky začne čítať webovú stránku alebo PDF dokument, akonáhle sú načítané. Ak nechcete, aby JAWS automaticky začínal čítať, voľbu vypnite. Vypnutie tejto voľby je užitočné, najmä keď JAWS používate spoločne so zväčšovacím softvérom, pretože sa vám pri pohybe pomocou myši kurzor neočakávane nevracia k začiatku stránky. Ak používate len JAWS, je táto voľba predvolene zapnutá a ak používate Fusion alebo FSReader, je vypnutá.

Nové klávesové skratky pre vyhľadanie pravopisných chýb v Dokumentoch Google

Teraz môžete stlačiť CTRL + APOSTROF alebo CTRL + BODKOČIARKA v službe Google Docs, aby ste sa presunuli na ďalšie alebo predchádzajúce chybne napísané slovo v dokumente. Do hláskovania slov bolo zahrnuté rozvíjanie akronymov. Keď pri prehliadaní webovej stránky virtuálnym kurzorom narazíte na slovo obsahujúce akronym a dvakrát stlačíte INSERT + NUM 5 (CAPSLOCK + K v rozložení Laptop) pre jeho vyhláskování, JAWS teraz tiež prečíta akronym či skratku.

Čítanie dialógových okien v moderných aplikáciách
Keď je v klasických aplikáciách zobrazený dialóg, môžete si nechať prečítať celý jeho obsah stlačením  INSERT + B. Tento príkaz teraz funguje pre čítanie obsahu rôznych zobrazovaných dialógov tiež v moderných aplikáciách, ako je Pošta, Store či Edge.

Vylepšenia v prepínanie jazykov JAWS

Ak obsahuje dokument či webová stránka text v inom jazyku, než je primárny jazyk JAWS, môže sa JAWS automaticky prepnúť do daného jazyka, ak je príslušný hlas v aktuálnom hlasovom profile k dispozícii. Avšak vo väčšine neanglických verzií JAWS je predvolene automatické prepínanie jazykov vypnuté, takže užívateľ sa musí na hlas zodpovedajúci jazyku textu prepínať ručne. Pri ručnom prepínaní jazykov, či už zmenou aktívneho hlasového profilu alebo prostredníctvom dialógu vybrať jazyk (CTRL + WINDOWS + L), JAWS teraz vybraným jazykom číta iba text dokumentu či webovej stránky, ale správy JAWS, menu a dialógy aplikácia bude naďalej čítať primárnym jazykom.
Keď napríklad budete mať v profile ako primárny jazyk nastavenú slovenčinu a prepnete sa na anglický hlas, aby vám prečítal webovú stránku v angličtine, JAWS bude čítať anglický text anglickým hlasom, ale správy JAWS ako trebárs hlásenia odkazov a nadpisov bude čítať stále slovenským hlasom.

Tienenie obrazovky pre vyšší stupeň súkromia

Pre zvýšenie svojho súkromia môžete používať tienenie obrazovky, ktoré obrazovku zatmaví, takže zamedzíte tomu, aby niekto iný videl, čo čítate alebo píšete. Táto funkcia je dostupná vo Windows 10 a Windows 8.
Tienenie obrazovky zapnete stlačením kláves INSERT + MEDZERNÍK, a potom PRINT SCREEN alebo trojitým kliknutím tromi prstami na dotykovej obrazovke. Inak možno tienenie obrazovky zapnúť či vypnúť tiež z dialógu Rýchle nastavenia (INSERT + V). Akonáhle je tienenie zapnuté, nie je obsah obrazovky vidieť. Tienenie obrazovky zostáva aktívne, kým ho nevypnete alebo nereštartujete JAWS. Tienenie obrazovky je možné tiež vypnúť kliknutím pravým tlačidlom myši.

Poznámka: Tienenie obrazovky je funkcia určená čisto na zvýšenie súkromia a na prenosnom počítači alebo tablete nezvyšuje výdrž batérie. Tienenie obrazovky je navyše dostupné, len keď je spustený samostatný JAWS. Tienenie nemožno používať, ak pracujete s programom Fusion alebo keď máte spustený JAWS súčasne s MAGic či so ZoomTextom.

Reč na vyžiadanie

Reč na vyžiadanie je funkcia, ktorá vám umožňuje obmedziť množstvo hlasového výstupu JAWS pri pohybe v oknách a dokumentoch, alebo keď pomocou klávesových skratiek vykonávate rôzne akcie. V predvolenom nastavení JAWS pri zapnutej reči na vyžiadanie hlási len akcie vykonávané obmedzenú skupinou klávesových skratiek. Naviac je stále k dispozícii ozvučenie myši a odozva klávesnice, takže JAWS stále môže čítať text pod ukazovateľom myši a text, ktorý napíšete. Medzi rečou na vyžiadanie a plnou rečou sa môžete rýchlo a pohodlne prepínať skupinovým príkazom, alebo môžete reč na vyžiadanie nastaviť ako predvolený režim hlasového výstupu po spustení JAWS.
Pre používateľov JAWS, ktorí sa spoliehajú prevažne na braillovský výstup, alebo pre užívateľov varianty Fusion, ktorí vidia na obrazovku dostatočne, aby mohli sledovať pohyb kurzora, môže byť príliš veľa hlasového výstupu pri pohybe pomocou klávesnice či myši unavujúce. Avšak užívatelia stále chcú mať možnosť nechať si hlasom prečítať, kam sa na obrazovke presunuli, alebo si treba skontrolovať titulok okna, názov stĺpca v tabuľke alebo si zo Systémové lišty prečítať aktuálny čas. Pre obe tieto skupiny užívateľov môže byť reč na vyžiadanie veľmi užitočná. Zistíte, že pri prepínaní medzi aplikáciami pomocou klávesov ALT + TAB alebo pri pohybe ŠÍPKAMI v dokumente JAWS mlčí. Hlasový výstup sa aktivuje len pri použití obmedzenej sady klávesových skratiek pre čítanie, ako sú klávesy pre prečítanie aktuálneho znaku, slova, riadku a odseku alebo klávesa pre plynulé čítanie.

Skupinový príkaz pre zapnutie reči na vyžiadanie:

 • Pre prepínanie plnej reči a reči na vyžiadanie (v predvolenom nastavení) alebo úplne vypnutie reči stlačte INSERT + MEDZERNÍK, a následne S.
 • Ak nie je zapnutá plná reč, stlačte INSERT + MEDZERNÍK, a potom SHIFT + S pre prepínanie medzi rečou na vyžiadanie a úplne vypnutou rečou.

V predvolenom nastavení sa JAWS vždy spúšťa so zapnutou plnú rečou, aj keď bol naposledy ukončený s rečou na vyžiadanie alebo s vypnutou rečou. Pokiaľ chcete natrvalo zmeniť predvolený režim reči, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Klávesmi INSERT + F2 otvorte zoznam nástrojov JAWS a vyberte v ňom Centrum nastavení.
 2. Ak chcete, aby sa zmena v nastavení prejavila len v určitej aplikácii, vyberte túto aplikáciu v rozbaľovacom zozname Aplikácia, inak stlačte CTRL + SHIFT + D pre načítanie predvolenej konfigurácie.
 3. V stromovom zozname rozbaľte skupinu volieb Nastavenia reči.
 4. Na položke Rečový režim si medzerníka vyberte východiskový režim medzi možnosťami Uplná reč a Menej reči. V predvolenom nastavení je tu vybraná Úplná reč.
 5. Na položke Možnosti menej reči si medzerník vyberte, či bude východzí voľbou Reč na vyžiadanie, alebo Umlčať reč. Ako východiskové nastaveni je Reč na vyžiadanie.
 6. Rozbaľte skupinu volieb Nastavenie reči na vyžiadanie.
 7. Ak chcete, aby v režime reči na vyžiadanie neboli aktívne žiadne príkazy pre čítanie, zrušte medzerník zaškrtnutie voľby Povoliť príkazy čítania. V predvolenom nastavení sú príkazy pre čítanie povolené.
 8. Ak je zapnuté ozvučenie myši a chcete počúvať hlasovú odozvu pohybu ukazovateľa myši aj pri reči na vyžiadanie, zaškrtnite medzerník voľbu Povoliť Odozvu myši. Štandardne je táto voľba vypnutá.
 9. Ak je odozva klávesnice nastavená na Znaky, Slová alebo Znaky aj slová a chcete počuť, čo píšete, aj pri reči na vyžiadanie, zaškrtnite medzerník voľbu Zapnúť odozvu klávesnice. Štandardne je táto voľba vypnutá.
 10. Pre uloženie zmien a zatvorenie Centra nastavenia stlačte tlačidlo OK.

späť