Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Ako sa dostanete do predajne Tyflocomp v Bratislave

Z električky číslo 4 alebo 9 vystúpite na zastávke Borská v mestskej časti Karlova Ves. Po vystúpení choďte po nástupišti s vodiacou líniou proti smeru jazdy električky zhruba 25 metrov (ak ste prišli z centra mesta cez zastávky Botanická záhrada, Riviéra) alebo choďte v smere jazdy električky cca 20 metrov (ak ste prišli zo smeru Dúbravka, Kútiky). Prídete k schodom do podchodu, zíďte dole a zabočte ostro doprava (pod 90° uhlom). Po niekoľkých metroch prídete k schodom hore z podchodu, výdite po nich a zabočte ostro doprava. Nasledujte vodiacu líniu zapustenú v chodníku. Po cca 7 metroch prídete k priechodu pre chodcov, prejdite na druhú stranu. Choďte rovno, po ľavej strane bude murované oplotenie. Držte sa ho, prejdete povedľa bráničky na ľavej strane. Po zhruba 40 metroch chôdze popri plote zahnite mierne doľava, po 4 metroch ešte raz mierne doľava – sledujte plot. Pokračujte rovno popri tomto plote až prídete k bráničke, naľavo, do areálu.

Vojdite a držte sa ľavej vodiacej línie, ktorú tvorí okraj chodníka a trávnik. Po zhruba 4 metroch prídete k rohu budovy, ten bude naľavo od vás. V tomto bode sa otočte ostro doprava, pokračujte osem metrov rovno po vodiacej línii chodník – tráva, ktorú máte vpravo. V okamihu, keď skončí trávnik napravo od vás a nasleduje už iba spevnená plocha, zahnite ostro vľavo. Choďte rovno približne 8 metrov (po ľavej strane môžu byť zaparkované autá), až pokým neprídete k budove nachádzajúcej sa priamo pred vami. Otočte sa ostro vpravo a choďte popri stene budovy, ktorú máte teraz naľavo. Obídete dvoje vstupné schodíky vyčnievajúce od steny budovy. Idete stále rovno, až pokým natrafíte na roh budovy, kde sa chodník stáča ostro vľavo. Nasledujete chodník doľava. Držte sa teraz pri stene na pravej strane chodníka, stena je pokrytá popínavým porastom. Po zhruba 10 metroch sa chodník stáča opäť ostro vľavo. Zabočte teda vľavo a držte sa vodiacej línie chodník – tráva po vašej pravej strane. Po pár metroch priamej chôdze trávnik napravo skončí a začína stena budovy. Držte si priamy smer, povedľa steny napravo od vás vyjdete mierne nahor stúpajúcim chodníkom. Keď stúpanie skončí, vstúpite na kovovú mrežu na čistenie topánok zapustenú do chodníka. Napravo od vás sa nachádzajú vstupné plastové dvere do časti budovy, kde sídli predajňa Tyflocomp. Vpravo od dverí na stene je zvonček, má tvar vypínača. Zazvoňte, personál vám príde otvoriť.

Ak by ste mali problém s orientáciou v areáli budovy, zavolajte na telefónne číslo predajne 0948 535 570. Udajte podľa možností čo najlepšie svoju polohu a požiadajte personál predajne o pomoc.