SmartVision2 – Novinky vo verzii systému SV2-6607

Proces aktualizácie systému

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie.

Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte „Inštalovať“ z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

Vylepšenia systému:

     –          Systém:

Vylepšenie aplikácii:

–          Prístupnosť:

–          Agenda:

–          Bookreader:

–          OCR:

–          NFC:

Nové aplikácie:

–          Detektor farieb:

–          Rozpoznávanie bankoviek: