SARA – zariadenie pre skenovanie a čítanie

Ide o skenovacie a čítacie zariadenie, vhodné pre nevidiacich, aj pre slabozrakých užívateľov. Prostredníctvom tohto zariadenia si môžete jednoducho prečítať knihy, časopisy, noviny, robiť poznámky a iné, ako aj prehrávať audio knihy na CD a DAISY audio knihy. Môže byť pripojené k externému monitoru vďaka ktorému si prečítate text vo zväčšenom písme, prípadne použitý bez monitora na čítanie zoskenovaného textu.

Má veľké, rôznofarebné ovládacie tlačidlá, ktoré obsahujú piktogramy, a tým umožňujú jednoduché ovládanie funkcií a jednoduchú orientáciu. Ku každej klávese existuje nápoveda. V prednej časti zariadenia sú stereo reproduktory. Rozpoznaný hlas číta SARA kontinuálne, jednotlivo, po slovách, po prípade aj po hláskach. Naskenované a rozpoznané texty sa môžu uložiť do zariadenia. Vstavaná CD-RW mechanika umožňuje ukladať knihy na prázdne médium a tiež dovoľuje čítať knihy z CD média. Obsahuje slovenský a český syntetizér.

Technické údaje:

späť