Kapsys SmartVision2 Novinky vo verzii systému SV2-4069

Proces aktualizácie softvéru

 

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie.

Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.

 

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte „Inštalovať“ z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

Vylepšenia systému:

Prehľad:

Oprava chýb a vylepšenie výkonu.

Vylepšenia prekladu:

Nové jazky: Polština, Rumunština, Hebrejština

Oznamovanie stavu batérie a času v Dánštine

Vokalizácie ID Rýchlej podpory v Dánštine

Systém:

Zlepšenie riadenia klávesnice v reálnom čase (presnejšie).

Zdokonalenie zobrazenia pri párovaní zariadenia Bluetooth.

Zlepšenie zobrazenia pre správu externej klávesnice.

Zlepšenie kompatibility so špecifickými aplikáciami vyžadujúcimi root zariadenia (ako napríklad platobné aplikácie).

Vylepšenia aplikácii:

Prístupnosť:

Oprava zlyhania prístupnosti, keď je povolená možnosť „viacjazyčný“ text-to-speech.
„BrailleBack“ je teraz štandardne k dispozícii v nastaveniach „Prístupnosti“.
Veľkosti písma sa zvýšili.

Zlepšenie vokalizácie pre oznámenie „Prebudiť reč“.

Zlepšenie navigácie kurzora v editovacom poli.

Oznamovanie odstránenia medzery pri jej vymazaní.
Pridané nastavenie „Podsvietenie klávesnice“. Umožňuje vypnúť podsvietenie klávesnice.
Možnosť vymazať upozornenie pomocou tlačidla „X“ (odstrániť).

 

BookReader:

Pri načítavaní knihy sa prehráva zvuk.

 

Detekcia farby

Zdokonalenie vokalizácie pre funkciu „Podpora vzdialenosti“

 

FM Rádio

Nasledovné klávesové skratky boli zmenené:

Kláves “5”: Otvoriť okno pre manuálne zadanie frekvencie

Kláves “0”: Prehrať/Pozastaviť prehrávanie rádia

Pridaná klávesová skratka:

                        Kláves * (hviezdička): Uloženie aktuálnej stanice do Obľúbených

 

 

 

Telefón:

Možnosť použitia zoznamu kontaktov na vytvorenie konferenčného hovoru.
Tlačidlo hviezdička slúži na opakovanie ID volajúceho

 

Kapten :

Počas načítavania mapy sa prehráva zvuk načítavania.

Zlepšenie zadávania PSČ: alfanumerický vstup je teraz k dispozícii.

Keď sa spýtate „Kde som?“, je oznamovaná mestská časť ak je dostupná.

Nesprávne oznámenie počas bezplatnej navigácie bolo opravené

Pridaná kompatibilita so systémom poštových smerovacích čísel v Singapure.

 

Hodiny:

Možnosť hlasového zadania názvu budíka.

 

E-mail:

Možnosť vymazať e-mail zo zoznamu pošty pomocou klávesu „X“ (odstrániť).
Vylepšenie zobrazenia priložených súborov do e-mailu.
„Nastavenie účtu“ bolo pridané z nastavení aplikácie (priama skratka k nastaveniam / účtom).
Hotmail účet je teraz podporovaný.
Položky „Odpovedať“, „Odpovedať všetky“ a „Preposlať“ boli pridané pod tlačidlo „viac možností“ v hlavičke e-mailu

 

Známe problémy:

Po aktualizácii sa všetky úpravy „Domovská obrazovka“ obnovia na predvolené.
Nie je možné vložiť do vyhľadávacieho panela s e-mailmi niekoľko znakov.

 

späť