SmartVision2 Novinky vo verzii systému SV2-5989

Proces aktualizácie systému

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie.

Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.

 

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte „Inštalovať“ z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

 

Vylepšenia systému:

na rýchlejší prístup k špeciálnym znamienkam a znamienkam s diakritikou

aplikácií

 

Vylepšenie aplikácii:

 

Pre komerčné podmienky sa obráťte na svojho predajcu

 

Nové aplikácie

Viac informácii získate v návode na použitie.