Kapsys SmartVision2 Novinky vo verzii systému SV2-4259

Proces aktualizácie softvéru

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie. Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.

 

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte „Inštalovať“ z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

 

Vylepšenia systému:

–          Prehľad:

–          Systém

Vylepšenia aplikácii:

–          Prístupnosť:

–         Book Reader:

–         Kontakty:

–          Hodiny:

–          Email:

–    GMAIL:

–         Domovská obrazovka:

–         Internet:

–         Kapten:

–         Telefón:

–         SOS:

–         Aplikácie tretej strany: