KAPSYS SmartVision nová verzia 1943

 

Proces aktualizácie softvéru

SmartVision pravidelne kontroluje dostupnosť aktualizácii na zariadení. V prípade, že bude dostupná aktualizácia, zariadenie vás upozorní automaticky na domovskej obrazovke pomocou červenej bublinky na ikone “Nastavenia”.

Dostupnosť aktualizácii môžete skontrolovať ručne z ponuky „Nastavenia“ potom vyberte “Informácie o telefóne”, a ďalej “Aktualizácie systému”

Na spustenie procesu aktualizácie vykonajte nasledovné (Aktualizácia oznámená pomocou červenej bubliny na ikone Nastavenia).

Poznámka:


Vylepšenia systému:

 

Vylepšenia v aplikáciách:

 


 


 

Nová aplikácia:

 

späť