KAPSYS SmartVision a SmartVision LITE, novinky vo verzii systému 3570.4247

Proces aktualizácie softvéru

SmartVision automaticky kontroluje dostupnosť aktualizácii systému a v prípade dostupnej aktualizácie dostanete oznámenie na domovskej obrazovke. Na ikone nastavenia bude svietiť červená bublina .

Dostupnosť aktualizácie si môžete tiež overiť z položky „Nastavenia“, následne vyberte “Informácie o telefóne”, a nakoniec “Aktualizácia systému”

Na spustenie aktualizácie vykonajte nasledovné:

Poznámka:


Vylepšenia systému:

Vylepšenia aplikácii:

 

späť