Corvus nová verzia 1.5.0

Nové moduly v COrvus prostredí

Ostatné nové funkcie a vylepšenia

Zmeny vo funkciách a ovládaní

Opravené chyby a zmeny

 

späť